Turun kaupunkitietomalli

Turun kaupunki tarjoaa kolmiulotteista kaupunkitietomallia avoimena datana. Turun kaupunkitietomalli on älykäs kolmiulotteinen malli, joka koostuu sekä rekisteritiedosta että geometriatiedosta. Kaupunkitietomalli on osa prosessimaista toimintatapaa ja sen sisältöä tuotetaan kaupungin eri palvelualueilla. Malli sisältää erilaisia aineistoja nykytilanteen kaupunkiympäristöstä aina rakennuksista maankäyttöön sekä maanpäälliseen ja maanalaiseen infrastruktuuriin. 

Aineistoa voi ladata kuka tahansa vapaasti käyttöönsä. 

 

 


Käyttötapaesimerkki:

Turun kaupunkitietomalliaineistoa on julkaistu katseltavaksi CityGML-formaatissa WFS-rajapintapalvelusta https://prod.xd-twin.io/project/630f44973a0aae001a04344f