Turun kaupunkitietomalli

Turun kaupunki tarjoaa kolmiulotteista kaupunkitietomallia avoimena datana. Turun kaupunkitietomalli on älykäs kolmiulotteinen malli, joka koostuu sekä rekisteritiedosta että geometriatiedosta. Kaupunkitietomalli on osa prosessimaista toimintatapaa ja sen sisältöä tuotetaan kaupungin eri palvelualueilla. Malli sisältää erilaisia aineistoja nykytilanteen kaupunkiympäristöstä aina rakennuksista maankäyttöön sekä maanpäälliseen ja maanalaiseen infrastruktuuriin. 

Aineistoa voi ladata kuka tahansa vapaasti käyttöönsä. 

 

 


Käyttötapaesimerkki:
CityGML-rajapinnan hyödyntämistä käytetään Aninkaisten konserttitalon kaavan valmistelussa. Alustalla testataan kaupunkilaisten osallistumista kaupunkisuunnitteluun 3D-karttakyselyllä. Hyväksytyn kaavaluonnoksen pohjalta laadittava 3D-karttakysely tehdään yhteistyössä Turun yliopiston, alan yritysten (Maptionnaire ja Sova3D) sekä Turun kaupungin kanssa. Esimerkissä Turun kaupunkimallia on hyödynnetty CityGML-formaatissa WFS-rajapintapalvelusta https://turku.kunta3d.fi/Map.html