Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisin tieto Turun kaupungin koronarokotuksista. (Päivitetty 27.1.2021)

Rokotusjärjestys on tarkka ja se perustuu valtioneuvoston asetukseen. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Jokainen rokotettava tarvitsee kaksi rokoteannosta. Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Sen vuoksi rokotetta suositellaan ikääntyneille.

 • Koronaan liittyvää työtä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotusten toinen kierros on alkanut tällä viikolla. 
 • Turun kaupungin omissa vanhusten asumispalveluyksiköissä henkilökunnan ja asukkaiden ensimmäinen rokotuskierros on saatu valmiiksi. Yksityisten hoivakotien asukkaiden ja henkilökunnan rokotusten ensimmäinen kierros saataneen valmiiksi tällä viikolla. 
 • Kotihoidon sekä tiettyjen, suuressa riskissä olevien, iäkkäiden rokotukset on aloitettu viime viikon lopulla. 

Turkulaisten koronarokotukset

 • Rokotusaikataulu ei ole tarkentunut.
 • Väestön massarokotuksista tiedotetaan eri viestintäkanavien kautta, kun rokottamisaikataulu tarkentuu.
 • Rokotusaikatauluun vaikuttaa se, millaisia määriä Turun kaupunki saa rokotteita eri viikkojen aikana.
 • Koronarokotusten kansalliset ohjeet tarkentuvat, jos käyttöön saadaan eri rokotevalmisteita.  

Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotteen myyntilupa on EU:n komission käsittelyssä tällä viikolla. Ensimmäisen erän pitäisi arvioiden mukaan saapua Suomeen viikolla 6. Ilman tietoa rokotteiden tarkoista määristä sekä saapumisaikatauluista on vaikea suunnitella tarkkaan ikääntyneiden massarokotusten aikataulua tai avata ajanvarausta. Turku ottaa mallia koronarokotuksiin viime syksyn influenssarokotuksista, jotka sujuivat Turun messukeskuksessa erittäin hyvin.

AstraZeneca tiedotti viime viikon lopulla, ettei se pysty toimittamaan EU:n alueelle niin suurta rokotemäärää kuin alun perin piti. Mikäli Suomi ei saa isompaa rokotemäärää, ei Turku pysty aloittamaan massarokotuksia vaan iso osa rokotuksista menee tehosteannoksiin. Rokotusten etenemisestä ja ikääntyneiden massarokotusten alkamisesta viestitään laajasti Turun kaupungin viestintäkanavissa aikataulun tarkentuessa. 

Rokotuspiste

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on vuokrannut väestön massarokotuksiin Turun messukeskuksen kolmeksi kuukaudeksi (1.2.–30.4.). Rokotuslinjojen ja -toiminnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rokotukset tapahtuvat todennäköisesti yhdessä isossa rokotuspisteessä sekä muutamassa eri puolilla turkua sijoitetussa pienemmässä pisteessä. On tärkeää, että rokotuspisteillä on tarpeeksi tilaa turvavälien pitämiseen ja rokotteen vaativa kylmäsäilytysketju pystytään pitämään rikkomattomana.

 • Kotihoidon asiakkailta sekä omaishoidettavilta tiedustellaan kiinnostusta koronarokotteen ottamiseen. Samalla kartoitetaan, onko heillä mahdollisuus hakeutua itse tai avustettuna koronarokotukseen Messukeskukseen, tai jäävätkö he odottamaan tietoa muista rokotusvaihtoehdoista. Vastausten perusteella laaditaan aikataulut rokotusten etenemisestä.
 • Kaikkein iäkkäimpien ikäihmisten rokotuksia on aloitettu epidemiologisista syistä Varissuon terveysasemalla ja tällä viikolla ne alkavat myös muilla terveysasemilla. Ikäryhmään kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsu terveysasemalla annettavaan rokotukseen. Myös Messukeskuksen koronaturvallista tilaa voidaan hyödyntää iäkkäimpien rokotuksissa jo ennen massarokotusten alkua. 

Koronarokotusten aikataulu

Tästä taulukosta voi seurata rokotuksien etenemistä Turussa. Aikataulut ovat alustavia ja taulukko päivitetään viikoittain. (päivitetty 27.1.2021)

Rokotettavat ryhmätAikataulu
Koronaan liittyvää työtä tekevät sote-huollon ammattilaiset.Käynnissä 2. rokotteen osalta
Iäkkäiden henkilöiden asumispalvelujen ja laitoshoidon toimintayksiköiden henkilökunta ja asukkaat.Valmis 1. rokotteen osalta omissa yksiköissä, käynnissä yksityisissä hoivayksiköissä.
Kotihoidon asiakkaat sekä muut erityisen korkean riskin iäkkäät.Käynnissä
Kriittiset sote-alan ammattilaiset Käynnissä

Laajamittainen väestön rokottaminen *

Rokotettavat ryhmätAikataulu
80 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilötArvioitu aloitus viimeistään helmikuussa
70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt Arvioitu aloitus helmi-maaliskuussa
Lääketieteelliset riskiryhmätArvioitu aloitus maaliskuussa**
Laajamittainen rokottaminen väestölleArvioitu aloitus keväällä**
Muut sote-alan työntekijät sekä kaupungin työntekijätArvioitu aloitus keväällä**

*edellyttää Astra-Zenecan rokotetta

** arviot voivat muuttua riippuen rokotteiden saatavuudesta

THLn suosittelema rokotusjärjestys (22.12.2020)

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

 1. Teho-osastojen henkilökunta
 2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta
 3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta
 4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)
 5.  Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

 1.  ≥80-vuotiaat*                                         
 2. 75–79-vuotiaat *
 3. 70–74-vuotiaat* 
 4. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**
 5. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat
**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.
*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

3. Muu väestö 

 • Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä.  
 • Kun saatavilla on lisää tietoa uusista koronarokotteista, niiden myyntiluvista ja maahan saapumisesta, lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia koskevaa arviointia jatketaan ja listausta voidaan tarkentaa niin, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella. 
 • Lisäksi priorisointilistausta voidaan tällöin täsmentää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että muun väestön osalta.

  Lue lisää: THLn suosittelemasta koronarokotusten järjestyksestä
  Lue lisää: Riskiryhmistä THLn sivuilta

Koronavarotoimia jatkettava rokotusten jälkeenkin

Rokotuksen jälkeenkin on edelleen tärkeää pitää turvavälejä, käyttää maskia, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa muitakin ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronarokotteiden vastuut

 • Väestön rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat. Kunnat myös tiedottavat rokotuksista kuntalaisille, kun koronarokotteita on saatavilla esimerkiksi ikääntyneille, riskiryhmään kuuluville ja myöhemmin myös muille halukkaille.
 • Rokotteet saapuvat yliopistosairaaaloihin ja sairaanhoitopiirien vastuulla on jakaa rokotteet kuntiin asukasmäärän perusteeella.