THL:n valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suuri osa turkulaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä. Hyvinvoinnin polarisaation vahvistuminen ja sukupuolten väliset hyvinvointierot kuitenkin näkyvät lasten ja nuorten omia arvioita mittaavan kyselyn tuloksissa.

Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksia

Huolenaiheiksi kyselyn pohjalta Turussa nousevat samat teemat kuin valtakunnallisellakin tasolla: yksinäisyys, ahdistuneisuus ja seksuaalisen häirinnän lisääntyminen. Turussa haasteisiin on puututtu kaupungin ja järjestöjen yhteistyönä.     

Turussa Kouluterveyskyselyyn vastasi keväällä 2021 yhteensä 7 776 lasta ja nuorta. Vastauksia kerättiin peruskoulun 4.–5.- ja 8.–9.-luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1.–2. vuoden opiskelijoilta. 

– Lasten ja erityisesti tyttöjen ahdistuksesta ja mielenterveyden tilasta on suuri huoli. Meillä on aikuisina sektorirajat ylittävä velvollisuus turvata lasten oikeus terveyteen, kommentoi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen

Koulun aikuiset tukena arjessa  

Turussa koulunkäynnistä pidetään (alakoulu: 80 %, yläkoulu: 61 %, lukio: 67 %, ammatillinen oppilaitos: 72 %). Yhä useampi lapsi ja nuori kokee, että opettaja on kiinnostunut siitä, mitä oppilaille kuuluu ja että koulussa on mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. Nuoret kokevat myös, että opettajat rohkaisevat entistä enemmän mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla.  

– Onnistuimme myös etäopetusjaksoilla varsin hyvin tavoittamaan oppilaat niin opetuksen kuin oppilashuollonkin taholta. Siitä huolimatta lähiopetuksen arvostus ja merkitys kasvoivat korona-aikana, koska lähiopetus ei enää ollutkaan mikään itsestäänselvyys, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Etenkin yläkoululais- ja lukiolaispojat kokevat saaneensa hyvin apua oppimiseen ja koulunkäyntiin etäopetuksessa, sen sijaan lukiolaistyöt toivoisivat saavansa enemmän apua. Myös vaikeudet koulunkäynnissä ovat lisääntyneet erityisesti tytöillä yläkoulussa ja toisella asteella vuoteen 2019 verrattuna.  

Ahdistuneisuus ja yksinäisyys lisääntyneet 

Mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdistuneisuus ovat kasvaneet koko maassa ja Turussa. Lukiolaistytöistä jopa 62 % on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Myös ahdistuneisuus on lisääntynyt erityisesti tyttöjen keskuudessa. Turussa huolestuttavin on 8.–9.-luokkalaisten tyttöjen tilanne: heistä kohtalaista tai vakavaa ahdistuneisuutta kokee liki 35 % ja kasvua vuodesta 2019 on tapahtunut 14 prosenttiyksikköä.   

– Olemme pyrkineet vastaamaan nuorten tuen ja hoidon tarpeeseen, ja olemme saaneetkin lisää henkilöstöä oppilashuoltoon. Koulujen ja oppilaitosten psykiatriset sairaanhoitajat ovat olleet tärkeä lisävoimavara. Hoitoa on siis lisätty, mutta tarvitsemme edelleen lisäksi ehkäisevän mielenterveystyön työkaluja ja koulutusta niihin, jotta myös peruspalveluissa lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on valmiuksia kuulla ja auttaa nuoria, toteaa Turun perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen

Noin 90 %:lla turkulaisista nuorista ja lähes kaikilla 4.–5.-luokkalaisista lapsista on ainakin yksi läheinen ystävä tai kaveri. Yksinäisyyden kokemus on kuitenkin lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, joskin alakoulussa muutokset ovat olleet pieniä.  

Suhde vanhempiin tukee osaltaan mielen hyvinvointia. Pojista noin puolella on edelleen hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, mutta positiivinen kehitys on kääntynyt laskuun erityisesti tyttöjen osalta Turussa ja kansallisesti.  

Puolet tytöistä kohdannut seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua  

Seksuaalinen ehdottelu ja ahdistelu kohdistuu nuoriin tyttöihin, joista puolet on kohdannut ahdistelua (yläkoulu: 54 %, lukio 50 % ja ammattikoulu 51 %). Häiritsevä ahdistelu on lisääntynyt merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna. Pojat kokevat häirintää vähemmän (yläkoulu 13 %, lukio 8 %, ammattioppilaitos 10 %), mutta myös heidän kohdallaan ahdistelu on lisääntynyt. Koulua useammin seksuaalista häirintää tapahtuu verkossa tai julkisissa tiloissa.  

Kyselyn perusteella 10 % turkulaisista 4.–5.-luokkalaisista on kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä. Kokemukset ovat lisääntyneet etenkin tyttöjen osalta vuoteen 2019 verrattuna.  

Fyysisen uhan kokemukset ovat hiukan vähentyneet yläkoulussa ja toisella asteella, samoin koulukiusaaminen. 4.–5.-luokkalaiset puolestaan kokevat hieman aiempaa enemmän niin fyysistä uhkaa kuin koulukiusaamista. 

Ilonaiheina harrastaminen ja päihteidenkäytön vähentyminen  

Koronasuluista huolimatta harrastaminen on liki yhtä yleistä kuin vuonna 2019. Nuorista yli 90 % ja alakoululaisista hieman alle 90 % harrastaa jotakin viikoittain. Myös lasten ja nuorten liikkuminen on pysynyt melko samanlaisena vuoteen 2019 verrattuna.  

Humalajuominen on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja on Turussa muuta maata hiukan matalammalla tasolla. Myös kannabiskokeilut ovat laskeneet vuodesta 2019 hieman sekä koko maassa että Turussa. Nuorten päivittäinen tupakointi on laskenut muissa ikäryhmissä ja pysynyt paikallaan yläkoululaisilla. Alakoululaisten nikotiinikokeilut ovat laskussa. Myös rahapelien pelaaminen on vähentynyt.  

THL:n kansallinen Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia selvittävä tutkimus. Vuonna 2021 siihen vastasi valtakunnallisesti 264 878 lasta ja nuorta. Turussa yläkouluissa kyselyyn vastasi 2263, ammatillisessa oppilaitoksessa 932, lukioissa 1908 nuorta ja alakouluissa 2673 lasta. Kyselyyn vastataan oppitunneilla opettajan ohjaamana. Vastaaminen on vapaaehtoista ja kyselylomake täytetään sähköisesti.