Monien kulttuurien Turku

Yhteystiedot

Maahanmuuttajille suunnatuista vapaa-ajan palveluista ja monikulttuurisuustoiminnasta vastaa Monimaa-työryhmä:

Turku on monikulttuurinen kaupunki, joka edistää aktiivisesti erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. Turussa puhutaan yli sataa eri kieltä äidinkielenä, ja kaupungissa asuu yli 130 maan kansalaisia. Turkulaisista löytyy myös kaikkien suurten uskontokuntien edustajia.

Turun kaupunki yhdessä yhdistysten ja laajan verkoston kanssa tukee kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua järjestämällä tilaisuuksia kulttuurien kohtaamiseen.