Monikulttuuriset toimijat

Lisätietoa

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyö

Maahanmuuttajayhdistyksiä

Jokaisella isolla maahanmuuttajayhteisöllä on oma yhdistyksensä, joka toimii yhteisön yhteistyöelimenä ja edunvalvojana. Yhdistykset järjestävät monenlaista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä tilaisuuksia ja kerhoja oman kulttuurin ylläpitämiseksi.

Uskonnollisia yhteisöjä

Maahanmuuttajataustaisia taiteilijoita