Nuorten kansainvälinen toiminta

Lisätietoja

Marika Gustafsson, ohjaaja
monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta
p. 040 137 3226

Nuorisopalvelujen kautta nuoret voivat lähteä Euroopan vapaaehtoispalveluihin ja vastaavasti eurooppalaisia nuoria voi tulla Turkuun.

Nuori voi osallistua

  • eurooppalaisiin nuorisoprojekteihin
  • kansainvälisiin nuorisovaihtoihin
  • seminaareihin ja tapahtumiin
  • ERASMUS ja Youth in Action -nuoriso-ohjelmiin

Maahanmuuttajille ja yhdistyksille tukea

  • kulttuurien välisessä kohtaamisessa (erilaiset kohtaamis- tai konfliktitilanteet)
  • viranomaisasioissa (esim. miten tulee toimia KELA:n kanssa)
  • erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä

Toimintaan kuuluu myös kielteisiin ilmiöihin, kuten syrjintään, rasismiin ja fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen. Nuoret oppivat, miten näihin asioihin kuuluu suhtautua, miten hakea apua ja miten tärkeää on vastustaa näitä asioita.

Turun kaupungin nuorisopalvelujen toiminnan yksi tavoite on kansainvälisen nuorisotoiminnan edistäminen.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi Turun kaupungin nuorisopalvelut tekee yhteistyötä järjestöjen, ystävyyskaupunkien, kumppaniorganisaatioiden ja EU:n Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman kanssa.