Saattajakortti liikuntaan ja kulttuuriin

Miten saan saattajakortin?

Turun kaupunki, liikuntapalvelut / Saattajakortti
Blomberginaukio 4
20720 Turku

Kysy lisää:

Liikuntapalveluvastaava Johanna Friman

Saattajakortti helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn saattajan tai avustajan roolissa.

 

Saattajakortin käyttö

  • Kortti on voimassa enintään viisi vuotta
  • Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä
  • Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudesta tehtäväänsä. Yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta.
  • Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan tarve, voidaan myöntää kaksi korttia.
  • Kela:n myöntämä Vammaiskortti A-merkinnällä oikeuttaa yhden saattajan/avustajan maksuttomaan sisäänpääsyyn Turun kaupungin liikuntapaikoille samoin perustein kuin Saattajakortilla.
  • Lisätietoja EU:n vammaiskortista

Saattajakortin käyttökohteet Turussa

Mainitsethan lippua ostaessasi Saattajakortista, avustajasta sekä mahdollisesta apuvälineestä.

Liikunta

Kulttuurikohteet, teatterit, konsertit ym.

 

Kortti on käytössä 11 kunnassa: Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo.

Toimipaikkakohtainen Saattajakortti

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle samaan ryhmään kuuluvalle avustettavalle.

Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla. Toimipaikkakohtaista korttia haetaan Saattajakortin hakukaavakkeella, johon yksikön ym. esimies tai vastaava kirjaa perusteet kortin tarpeellisuudelle.

 

Tarvitsetko liikkumiseen tai kulttuurin pariin avustajaa tai seuraksi kaveria?

Seuraavat tahot järjestävät avustajapalvelua tai ystävätoimintaa: