Liikunnan avustukset

AJANKOHTAISET

 • Kaupunginvaltuusto on päättänyt liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin sisältyvän avustusjärjestelmän ja liikuntatilojen hinnoittelun kokonaisuudistuksen päälinjaukset. Päälinjaukset otetaan käyttöön vuonna 2025. Avustus- ja hinnoitteluperiaatteet sekä yksityiskohdat päätetään kevään 2023 aikana.
  Lue lisää: Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman verkkosivut 

 • Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten määrärahat vuodelle 2023
  Lue lisää: Liikuntalautakunnan päätös 24.1.2023

 • Liikuntalautakunta on päättänyt avustamisen periaatteet vuodelle 2023. 
  Lue lisää: Liikuntalautakunnan päätös 25.10.2022 

 

AVUSTUKSET LIIKUNTAAN

Liikuntalain (390/2015 § 5) mukaisesti kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

 1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen

 1. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä

 1. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Turun kaupunki tarjoaa liikuntatilat alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaan pääasiallisesti maksutta. Yli 20-vuotiaat voivat vuokrata liikuntatiloja käyttöönsä edulliseen hintaan. Lisäksi kaupunki vuokraa hyvinvointitoimialan tiloja ja nuorisotiloja yhdistysten käyttöön.

Turun liikuntalautakunta myöntää avustuksia liikuntatoimintaan ja -olosuhteisiin. Avustuksien tavoitteena on tukea turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä liikuntalain mukaisesti. Tälle sivulle on koottu tiedot kaikista liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista, joita turkulaisten seurojen ja yhdistysten on mahdollista hakea.

 

YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA

Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustusperiaatteet, joissa eritellään tulevan vuoden avustuskategoriat, näiden yksityiskohtaiset sisällöt sekä hakuaikataulut. Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta liikuntalautakunta päättää avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin. Virkahenkilöt käsittelevät avustushakemukset ja tekevät avustusperiaatteiden mukaiset päätösesitykset liikuntalautakunnalle, joka päättää lopullisesta avustusten jaosta.

Viime vuosina liikunta-avustusten määräraha on ollut noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodelle 2023 harjoitustila-avustuksen määrärahaa korotettiin kokonaismäärärahan ollessa n. 1,8 miljoonaa euroa. Kaupungin liikuntatilojen käytön teoreettinen euromääräinen tuki on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (2019). 

 

LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

Avustukset toimintaan

 • Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus – hakuaika 18.9.-31.10.2023 klo 16 

 • Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus – hakuaika 18.9.- 31.10.2023 klo 16

 • Vammaisavustaja-avustus – hakuaika 2.10-15.11.2023

 • Tapahtuma-avustus – hakuaika 1.2.-31.10.2023 (viim. 1 kk ennen tapahtumaa) 

Avustukset olosuhteisiin

 • Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen – hakuaika 1.2.-31.10.2023

 • Avustus liikuntapaikan rakentamiseen – hakuaika 1.2.-31.10.2023 (viim. 2 kk ennen projektin alkua) 

 • Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen – hakuaika 1.5.-17.10.2023

Avustukset osaamiseen

 • Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen – hakuaika 1.2.-31.10.2023

 • Nuoren urheilijan stipendi – hakuaika 1.2.-15.11.2023, loppuvuosi 16.11.-31.12.2023

Kohdennetut erityisavustukset

 • Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan tukemiseen – hakuaika 1.2.-30.9.2023

 • Kehittämis- ja tutkimustoiminta