Liikunnan avustukset

AJANKOHTAISET

 • Syksyn avustusten hakuaikaa jatketaan osittain koskien seuroja ja yhdistyksiä, jotka eivät ole saaneet valtuutuksia ajoissa. Kansallisen valtuutuspalvelun ruuhkautumisen vuoksi Turun kaupunki antaa jatkoaikaa 22.11.21 asti seuroille ja yhdistyksille, jotka eivät olet saaneet valtuutuksia ajoissa. Seurojen ja yhdistysten, joilla valtuutukset ovat kunnossa, toivomme noudattavan hakemusten alkuperäisiä hakuaikoja, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä ja jaettua suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

  Lue lisää: Avustusten hakuajan osittainen jatkaminen koskien yhdistyksiä, jotka eivät ole saaneet valtuutuksia ajoissa | Turku.fi

 • Turun kaupungin avustusjärjestelmä siirtyy käyttämään vahvaa tunnistautumista syksyllä 2021. Tunnistautuminen toteutetaan käyttämällä Suomi.fi-verkkopalvelua. Järjestelmään kirjautuminen onnistuu jatkossa helposti esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla. Vanha sähköpostipohjainen käyttäjätunnusjärjestelmä poistuu käytöstä. Vanhat avustushakemukset siirtyvät vanhoilta käyttäjätileiltä yhdistysten omistukseen y-tunnuksen perusteella; yksityishenkilöiden ja työryhmien hakemukset lajitellaan henkilötunnuksen mukaan. 

  Lue lisää: Vahva tunnistautuminen kaupungin avustusten hakupalvelussa | Turku.fi

 • Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen -hakulomake on uudistunut. Tutustu päivitetyn lomakkeen täyttöohjeeseen.

 

AVUSTUKSET LIIKUNTAAN

Liikuntalain (390/2015 § 5) mukaisesti kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

 1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen

 1. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä

 1. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Turun kaupunki tarjoaa liikuntatilat alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaan pääasiallisesti maksutta. Yli 20-vuotiaat voivat vuokrata liikuntatiloja käyttöönsä edulliseen hintaan. Lisäksi kaupunki vuokraa hyvinvointitoimialan tiloja ja nuorisotiloja yhdistysten käyttöön.

Turun liikuntalautakunta myöntää avustuksia liikuntatoimintaan ja -olosuhteisiin. Avustuksien tavoitteena on tukea turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä liikuntalain mukaisesti. Tälle sivulle on koottu tiedot kaikista liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista, joita turkulaisten seurojen ja yhdistysten on mahdollista hakea.

 

YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA

Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustusperiaatteet, joissa eritellään tulevan vuoden avustuskategoriat, näiden yksityiskohtaiset sisällöt sekä hakuaikataulut. Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta liikuntalautakunta päättää avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin. Virkahenkilöt käsittelevät avustushakemukset ja tekevät avustusperiaatteiden mukaiset päätösesitykset liikuntalautakunnalle, joka päättää lopullisesta avustusten jaosta.

Viime vuosina liikunta-avustusten määräraha on ollut noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin liikuntatilojen käytön teoreettinen euromääräinen tuki on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (2019).

 

LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

Avustukset toimintaan

 • Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus – hakuaika 20.9.–1.11.2021  

 • Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus – hakuaika 20.9.–1.11.2021 

 • Vammaisavustaja-avustus – hakuaika 15.11.2021 mennessä

 • Tapahtuma-avustus – hakuaika 1.11.2021 mennessä (viim. 1 kk ennen tapahtumaa) 

Avustukset olosuhteisiin

 • Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen – hakuaika 1.11.2021 mennessä 

 • Avustus liikuntapaikan rakentamiseen – hakuaika 1.11.2021 mennessä (viim. 2 kk ennen projektin alkua) 

 • Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen – hakuaika 1.11.2021 mennessä 

Avustukset osaamiseen

 • Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen – hakuaika 1.11.2021 mennessä

 • Nuoren urheilijan stipendi – hakuaika 15.11.2021 mennessä

Kohdennetut erityisavustukset

 • Alueuimahalliavustus

 • Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan tukemiseen – hakuaika 30.9.2021 mennessä 

 • Tilapäinen tilavuokra-avustus