Liikunnan avustukset

AJANKOHTAISET

 • Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksissa päätetyn avustusjärjestelmän ja liikuntatilojen hinnoittelun kokonaisuudistuksen taustatyö on käynnissä. Parhaillaan tehdään ennakkovaikutusten arviointia liittyen tietyn ikäisille turkulaisille lapsille ja nuorille suunnatun harrastekortin käyttöönottoon sekä harjoitustilavuokrien korvaamisavustukseen ja liikuntatilojen hinnoitteluun. Tavoitteena on luoda aiempaa tasavertaisempi avustusjärjestelmä, jonka avulla lisätään liikettä, tuetaan harrastajien harrastuskustannuksia sekä kannustetaan liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa. Kokonaisuudistus pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2024, päätöksentekoaikataulusta riippuen.

  Lue lisää: Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman verkkosivut 

 • Liikuntalautakunta päätti harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteiden muutoksesta. 1.1.2023 alkaen avustusta jaetaan yhdessä avustuskategoriassa, jossa tavoitteena on n. 50 % avustus yhdistyksen maksamista toteutuneista lajiharjoittelun tilakuluista alle 20-vuotiaiden toiminnan ja kaikenikäisten erityisvesiliikunnan osalta. Päätös on ehdollinen ja edellyttää 400 000 euron määrärahojen korotusta. 

  Lue lisää: Liikuntalautakunnan kokouspöytäkirja 19.4.2022 
  Lue lisää: Kaupunginhallituksen päätös määrärahojen korotuksesta 30.5.2022

 • Liikuntalautakunta on päättänyt avustusten määrärahat vuodelle 2022. Yhteensä avustuksina tullaan jakamaan n. 1,4 miljoonaa euroa. 

  Lue lisää: Liikuntalautakunnan kokouspöytäkirja 19.1.2022

AVUSTUKSET LIIKUNTAAN

Liikuntalain (390/2015 § 5) mukaisesti kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

 1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen

 1. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä

 1. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Turun kaupunki tarjoaa liikuntatilat alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaan pääasiallisesti maksutta. Yli 20-vuotiaat voivat vuokrata liikuntatiloja käyttöönsä edulliseen hintaan. Lisäksi kaupunki vuokraa hyvinvointitoimialan tiloja ja nuorisotiloja yhdistysten käyttöön.

Turun liikuntalautakunta myöntää avustuksia liikuntatoimintaan ja -olosuhteisiin. Avustuksien tavoitteena on tukea turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä liikuntalain mukaisesti. Tälle sivulle on koottu tiedot kaikista liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista, joita turkulaisten seurojen ja yhdistysten on mahdollista hakea.

 

YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA

Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustusperiaatteet, joissa eritellään tulevan vuoden avustuskategoriat, näiden yksityiskohtaiset sisällöt sekä hakuaikataulut. Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta liikuntalautakunta päättää avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin. Virkahenkilöt käsittelevät avustushakemukset ja tekevät avustusperiaatteiden mukaiset päätösesitykset liikuntalautakunnalle, joka päättää lopullisesta avustusten jaosta.

Viime vuosina liikunta-avustusten määräraha on ollut noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin liikuntatilojen käytön teoreettinen euromääräinen tuki on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (2019).

 

LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

Avustukset toimintaan

 • Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus – hakuaika 19.9.-31.10.2022

 • Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus – hakuaika 19.9.- 31.10.2022

 • Vammaisavustaja-avustus – hakuaika 1.2.-15.11.2022

 • Tapahtuma-avustus – hakuaika 1.2.-31.10.2022 (viim. 1 kk ennen tapahtumaa) 

Avustukset olosuhteisiin

 • Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen – hakuaika 1.5.-31.10.2022

 • Avustus liikuntapaikan rakentamiseen – hakuaika 1.2.-31.10.2022 (viim. 2 kk ennen projektin alkua) 

 • Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen – hakuaika 1.5.-17.10.2022

Avustukset osaamiseen

 • Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen – hakuaika 1.2.-31.10.2022

 • Nuoren urheilijan stipendi – hakuaika 1.2.-15.11.2022

Kohdennetut erityisavustukset

 • Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan tukemiseen – hakuaika 1.2.-30.9.2022

 • Kehittämis- ja tutkimustoiminta