Ohjeita hiihtoladuille

Yleisesti tunnettuja latusääntöjä

 • Ota huomioon muut hiihtäjät.
 • Hiihdä oikeanpuoleista latua. Ohita vasemmalta.
 • Säilytä riittävä etäisyys edellä hiihtävään.
 • Noudata merkittyä hiihtosuuntaa.
 • Nopeampi väistää hitaampaa ja yksin hiihtävä jonossa hiihtäviä.
 • Älä hiihdä edellä menevän kannoille.
 • Älä vaihda latua laskun aikana.
 • Pidä tauot latu-uran sivussa.
 • Auttaminen on velvollisuus onnettomuuden sattuessa.

Hiihtoladut on tarkoitettu vain hiihtäjille

 • Hiihtoladulla tarkoitetaan hiihtämistä varten kunnostettua aluetta
  • Perinteisen tyylin latujen lisäksi vapaata hiihtotyyliä varten kunnostettua tasaista aluetta.
 • Hiihtoladulla käveleminen on kielletty käyttäjien turvallisuuden takia
  • Kävelykielto perustuu lakiin, joka velvoittaa latujen ylläpitäjän huolehtimaan latujen turvallisuudesta. Ladulla käveleminen rikkoo ladut sekä latu-urat ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. 
  • Kävelijöille on tarjolla Turussa runsaasti reittejä talvellakin.
  • Talvihoidossa olevia yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräreittejä on 346 kilometriä, jalkakäytäviä 310 kilometriä sekä puistokäytäviä ja niihin liittyvä portaikkoja 9,3 kilometriä.

Koirille oma latuaika Orikedolla

 • Hiihtolatujen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös järjestyslaissa, jonka mukaan koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, että eläin ei pääse mm. yleiselle hiihtoladulle.
 • Turussa on sallittu erityiset koiravaljakkojen hiihtovuorot Orikedon hiihtoladulla kaksi kertaa viikossa: keskiviikkoisin klo 18–21 ja sunnuntaisin klo 10–13.
 • Ratsastaminen ja hevosajoneuvolla ajaminen yleisillä laduilla on myös kielletty, ellei sitä ole merkeillä osoitettu sallituksi.