Alennusryhmät

Lisätietoja:

Turun kaupungin uimahalleissa, maauimaloissa, kuntosaleissa ja ohjatuissa ryhmissä alennettuun hintaan ovat oikeutettuja alla olevaan listaan kuuluvat. Voimassa oleva todistus alennukseen on esitettävä kassalla.

 • Opiskelijat: voimassa oleva kuvallinen opiskelijakortti tai oppilaitoksen myöntämä todistus opiskeluoikeudesta ja henkilöllisyystodistus
 • Eläkeläiset: henkilöllisyystodistus sekä työeläkkeen- tai kansaneläkkeensaajan kortti tai korkeintaan 1 kk vanha maksuilmoitus saadusta eläkkeestä - myös osa-aika- ja/tai sairaseläkkeellä olevat henkilöt
 • Työttömät: henkilöllisyystodistus sekä korkeintaan 1 kk vanha maksuilmoitus tai päätös tai todistus työttömyyspäivärahasta tai työmarkkinatuesta
 • Kuntoutustukea saavat: korkeintaan 1kk vanha maksuilmoitus kuntoutustuesta sekä henkilöllisyystodistus
 • Kotihoidontuella olevat vanhemmat: korkeintaan 1kk vanha maksuilmoitus kotihoidon tuesta sekä henkilöllisyystodistus
 • Varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet: varusmies- tai siviilipalvelusmieskortti
 • Terveydenhuollon ammattilaiselta kirjallisen suosituksen saaneet: Ne asiakkaat, joille terveydenhuollon ammattilainen (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti sekä ravitsemusterapeutti) tai Turun kaupungin liikuntapalveluvastaava osana liikuntaneuvonnan prosessia on todennut tarpeen liikunnan lisäämiseen yhtenä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keinona tai osana sairauden hoitoa sekä kirjoittanut siitä asiaan kuuluvan todistuksen. Suositus on voimassa vuoden todistuksen myöntöpäivästä. Alennus käy ainoastaan 10 kerran sarjalatauksiin Turun kaupungin uimaloihin ja kuntosaleille. Alennus ei oikeuta ohjattuihin toimintoihin, ainoastaan sisäänpääsyyn. Suosituksesta tulee selvitä:
  • asiakkaan nimi ja sosiaaliturvatunnus
  • suosituksen myöntämisen päivä
  • liitteen mukainen fraasi (ei diagnoosia)
  • tiedot suosituksen myöntävästä tahosta: taustaorganisaatio, ammattinimike, nimi, allekirjoitus ja nimenselvennys, puhelinnumero
  • suositus on hyvä leimata, mikäli se on mahdollista

Alennukseen oikeuttavasta todistuksesta on käytävä ilmi todistuksen antava taho sekä alennusta saavan henkilön yhteystiedot. Muistathan, että alennusryhmien tuotteet ovat aina henkilökohtaisia.