Turku Future Sports - kaikkia liikuttava Turku

Tavoitteena on edistää kaikkien liikkumista ja hyvinvointia, huippu-urheilun ammattimaisia toimintaedellytyksiä sekä koko kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa. Turku Future Sports -projektissa Turkuun luodaan laaja-alainen ja kansainvälinen liikunnan ja urheilun ekosysteemi, jonka ytimessä ovat hankkeen verkostotoimijat ja yritykset.

Turusta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva ja arvostettu liikunnan ja urheilun keskus, jossa yhdistyvät:

  • asukkaiden liikunnalliset ja aktiiviset elämäntavat sekä hyvinvointi
  • uraauurtava liikuntalääketieteen osaaminen
  • kansainvälisesti tunnustettu huippu-urheiluosaaminen ja laajamittainen urheilumenestys
  • uudet alan yritykset ja innovaatiot sekä niistä kiinnostuneet sijoittajat.

Turku Future Sports edistää hyvinvointia sekä kasvua ja on esikuva myös hallinnon, toimintatapojen, talouden sekä vaikuttavuutensa ansiosta. Projektissa kehitetään Kupittaan alueelle ”kaupunkivalmennuskeskus” yhteistyössä verkostotoimijoiden ja yrityksien kanssa.

Turku Future Sports -konsepti tukee Turun kaupunkistrategian toteuttamista ja toteutumista sekä kaupungin bränditavoitteita. Turku Future Sports kytkeytyy molempiin Turun kaupungin strategisiin pääohjelmiin: Hyvinvointi ja aktiivisuus ja Kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Toiminnalliset tavoitteet

Turussa on vahvat perinteet, osaaminen ja tahtotila erottua liikunta- ja urheilukulttuurin edelläkävijänä. Tavoitteena on luoda Turkuun uusi toimintamalli, jossa eri sektoreiden välisen yhteistyön seurauksena:

  • elinkeinoelämä ja kilpailukyky kehittyvät
  • yritysten elinvoima paranee
  • Turun kaupungin kansainvälinen näkyvyys ja brändi paranevat

Turku Future Sports – strategiset keihäänkärjet

Yhteiskunnallinen tarve Turussa

IkäluokkaLiikuntasuosituksien täyttyminen
Lapset7–15-vuotiaista nuorista liikuntasuosituksen mukaisesti liikkuu alle puolet (42 %). Liikunta-aktiivisuus vähenee iän myötä. 15-vuotiaista tytöistä vain noin joka seitsemäs (15 %) täyttää liikuntasuosituksen. (Liitu, laajennettu otos, Turku 2019)
TyöikäisetTyöikäisistä liikuntasuosituksia noudattaa 22 % (ATH 2015).
IkääntyneetYli 75-vuotiaista 35 % ei harrasta vapaa-ajalla liikuntaa (FinSote 2018).

Asiasanat: