Museo

Turun museokeskus kokoaa yhteen Turun kaupungin omistamat museot. Se toimii myös Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona.

Museokeskus vastaa kaupungin kulttuuri-, taide- ja luonnonhistoriallisesta museotoimesta. Se muodostaa ja ylläpitää esine- ja taidekokoelmia sekä edistää kulttuuriympäristön säilymistä. Museokeskus välittää kulttuuriperintöä sekä visuaalista kulttuuria: tutkimustyö ja tiedon jakaminen näyttelyiden ja julkaisujen kautta ovat museotoiminnan perusta.

Museokeskus vahvistaa identiteettiä ja kulttuuristen merkitysten ymmärtämistä. Pohjana vahvistamisessa ovat museologiset periaatteet. Turkulaisuuden ja varsinaissuomalaisuuden lisäksi museokeskuksen toiminnassa näkyy kansainvälisyys muun muassa erilaisten kansainvälisten hankkeiden muodossa.

Turun kaupungin museot ovat

Museokeskus vastaa lisäksi