Turun museokeskuksen visio ja missio

Visio

  • Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo

Missio

  • Lisäämme ymmärrystä
Asiasanat: