Maakunnallinen arkeologia

Kysy lisää

Turun museokeskuksen arkeologisen toiminnan aluetta on koko Varsinais-Suomi. Alue on muinaisjäännöksiltään rikas ja monipuolinen. Tällä hetkellä Varsinais-Suomesta tunnetaan vajaat 3000 kiinteää muinaisjäännöstä. Lukumäärä kasvaa vuosittain. Ajankohtaiset tiedot alueen kaikista muinaisjäännöksistä on saatavilla Museoviraston ylläpitämästä valtakunnallisesta muinaisjäännösrekisteristä.

Muinaisjäännökset edustavat kulttuurimaisemamme vanhinta kerrostumaa. Varsinais-Suomessa on muinaisjäännöksiä esihistorian kaikilta ajanjaksoilta (n. 8000 eaa - 1150 jaa) sekä historialliselta ajalta (1150 jaa - ). Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat mm. muinaiset asuinpaikat, kalmistot, hautaröykkiöt, uhripaikat, muinaislinnat, puolustusrakennelmat, muinaispellot, pyyntiin liittyvät rakennelmat, ryssänuunit ja jatulintarhat.

Muinaisjäännökset ovat automaattisesti muinaismuistolailla suojeltuja, eivätkä ne vaadi erillisiä rauhoitustoimenpiteitä. Muinaismuistolaki (295/63) edellyttää, että kiinteät muinaisjäännökset otetaan huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa.

Turun museokeskuksen arkeologiseen toimintaan sisältyy monia muinaisjäännösten suojelu- ja tutkimustehtäviä.