Esinekokoelmat

Turun museokeskuksen kokoelmat muuttavat

Turun museopalvelut valmistelee kaikkien kokoelmien muuttoa uuteen kokoelmakeskukseen, minkä vuoksi asiakaspalvelu suljetaan 30.6.2022. Varsinainen muutto tapahtuu vuonna 2025. 

Esinekokoelman asiakaspalvelun sulkeminen koskee muilta museoilta tulevia lainapyyntöjä, lahjoitusten vastaanottoa ja asiakaskyselyitä, jotka vaativat tutkimustyötä. 30.6.2022 mennessä pyydetyt esinelainat luovutetaan vuoden 2022 aikana.

Kokoelmien neuvonta

Turun museokeskuksen esinekokoelmissa on noin 280 000 esinettä. Esineet on saatu lahjoituksina, kerätty tai ostettu 1880-luvun alusta lähtien. Kokoelman perustan muodostavat turkulaisista ja varsinaissuomalaisista säätyläis- ja porvariskodeista sekä Turun ympäristön kartanoista peräisin olevat esineet.

Kulttuurihistoriallinen kokoelma käsittää yli 100 000 objektia, joista suurin osa on säilytystiloissa. Yleisön nähtävillä esineitä on Turun linnan, Luostarinmäen sekä Apteekkimuseon ja Qwenselin talon perus- ja vaihtuvissa näyttelyissä.

Kokoelma käsittää aineistoa elämän eri alueilta, ja sitä kartutetaan museon kokoelmapoliittisen sekä valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyön (TAKO) ohjelman mukaisesti. Kartunnan painopiste on Turun ja Varsinais-Suomen alueella.

Kokoelman esineitä on viety kansallisen digitaalisen kirjaston verkkopalvelu Finnaan ja tätä tullaan jatkamaan sekä uutuushankintojen luetteloinnin että digitointihankkeiden kautta.

Käyntiosoite: 

Kalastajankatu 4
20100 Turku

Puhelin:

kaupungin vaihde 02 330 000
02 330 000
Sähköposti: 
museokeskus@turku.fi