Luonnontieteellinen kokoelma

Turun museokeskuksella on laaja luonnontieteellinen kokoelma, jonka hoidosta ja karttumisesta vastaa Turun biologinen museo. Kokoelmaan kuuluu noin 1 200 selkärankaisnäytettä eli lähinnä lintuja ja nisäkkäitä, sekä noin 12 000 näytettä selkärangattomia. Lisäksi kokoelmaan kuuluu muutama tuhat luontoaiheista valokuvaa, joista valtaosa on saatu merkittävinä harrastajalahjoituksina.

Kokoelmassa on pieniä määriä myös muna- ja kasvikokoelmia. Selkärankaisnäytteet ovat lähinnä täytettyjä eläimiä, joita on kertynyt museon oman toiminnan kautta sekä lahjoituksina. Museo ei kartuta aktiivisesti täytettyjen eläinten kokoelmaa mutta ottaa vastaa lahjoituksia.

Museon selkärangattomien kokoelma muodostuu oman toiminnan kautta kerätyistä hyönteisnäytteistä ja lahjoituksina saaduista hyönteiskokoelmista. Lahjoituksena saaduista kokoelmista merkittävimmät ovat Soinin kokoelma, joka sisältää kotimaisia perhosia ja Vastamäen kokoelma, joka sisältää lähinnä trooppisia hyönteisiä. 

 

Kokoelmiin liittyviin kysymyksiin vastaa

Asiasanat: