Opetuskokoelma

Kokoelmiin liittyviin kysymyksiin vastaa

Opetus- eli käyttökokoelmaan kuuluvat ne museoesineet, joita saa koskea ja käyttää. Myös nämä esineet luetteloidaan, ja niiden käyttöä ja kuntoa valvotaan. Kokoelmaan otetaan vastaan esineitä vain lahjoituksina.

Opetuskokoelman kerääminen aloitettiin vuonna 1987 samalla kun museon uusi toimipaikka Kuralan Kylämäki perustettiin. Esineitä käytetään opetusvälineinä silloin, kun halutaan havainnollisesti kertoa vanhoista työtavoista tai menneen ajan elämästä. Myös museovieraat saavat käyttää ja kokeilla esineitä. Opetuskokoelman esineiden avulla säilytetään esineisiin liittyvää aineetonta kulttuuriperintöä.

Opetuskokoelman varasto sijaitsee Kuralan Kylämäessä. Kuralan museotoiminta kertoo maalaiskylän elämästä 1940- ja 1950-luvuilla. Siksi suuri osa kokoelmaan lahjoitetuista esineistä on 1900-luvulta ja liittyy maa- tai kotitalouteen. Opetuskokoelman esineitä käytetään kuitenkin kaikkien Turun museokeskuksen museoiden yleisötoiminnassa ja näyttelyissä. Esineitä lainataan myös muille museoille.

Asiasanat: