Taidekokoelma

  Turun museokeskuksen kokoelmat muuttavat

  Turun museopalvelut valmistelee kaikkien kokoelmien muuttoa uuteen kokoelmakeskukseen, minkä vuoksi asiakaspalvelu suljetaan 30.6.2022. Varsinainen muutto tapahtuu vuonna 2025. Tietopalvelu, kuvatilaukset, kokoelmalainat ja lahjoitusten vastaanotto suljetaan muuton ajaksi

  Taidekokoelman asiakaspalvelun sulkeminen koskee taideteosten näyttelylainoja, taiteen talletustoimintaa, taideteosten tai taidearkiston kuvia sekä asiakaskyselyitä, jotka vaativat arkistoselvitystä. 30.6.2022 mennessä pyydetyt taidelainat luovutetaan vuoden 2022 aikana.

  Yhteydenotot

  Historiaa ja toiminnan päälinjat

  Turun kaupungin taidekokoelmassa on yli 10 000 teosta. Vanhimmat niistä ovat keskiaikaisia puuveistoksia ja muotokuvia 1600-luvulta, jotka kuuluivat alun perin Turun historiallisen museon (1881–1981) ja sittemmin Turun maakuntamuseon (1982–2008) kokoelmiin.

  Turun kaupunki aloitti vuonna 1937 varsinaisen taidekokoelman keräämisen. Sen ensisijainen tavoite oli lisätä kaupungin tilojen viihtyvyyttä. Tämän kokoelman hoito ja nykytaiteen keräämisvastuu siirtyi myöhemmin Wäinö Aaltosen museolle (WAM). Turun kaupungin taidekokoelmat liitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi vuonna 2009 Turun museokeskuksen perustamisen yhteydessä.

  Suurin osa Turun kaupungin taidekokoelmasta liittyy jollain tavalla Turkuun ja alueen kulttuuri- ja taidehistoriaan. Sitä kartutetaan jatkuvasti uudella nykytaiteella painopisteenä kuvanveisto ja kolmiulotteinen taide. Wäinö Aaltosen teokset ovat osa WAMin peruskokoelmaa, jota täydennetään edelleen mahdollisuuksien mukaan.

  Turun kaupungin taidekokoelman teoksia on nähtävissä WAMin ja Turun linnan perusnäyttelyn lisäksi kaupungin julkisissa tiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja virastoissa. Sen lisäksi kaupunkikuvaa elävöittää yli 100 ulkoveistosta, reliefiä ja ympäristötaideteosta.

  Taidekokoelman dokumentointi-, hoito-, konservointi- ja asiakaspalveluvastuu on Turun museokeskuksella.

  Taiteen talletustoiminta

  Turun kaupungin taidekokoelman teoksista on talletettuna virastoihin ja laitoksiin noin 2400 teosta. Talletustoiminnan tavoitteena on elävöittää kaupungin erilaisia tiloja osana Museokeskuksen taide- ja kulttuurikasvatusta. Teoksia valittaessa huomioidaan paitsi talletuspaikan tilalliset ja teosten huollettavuuteen liittyvät rajoitukset, myös kunkin paikan käyttötarkoituksen ehdot. Samalla kun kuunnellaan henkilökunnan toiveita, jaetaan myös tietoa taideteoksista, taiteilijoista ja kulttuurihistoriasta.

  Turun museokeskus hallinnoi Turun kaupungin taidekokoelmaa. Siihen kuuluu useita alakokoelmia, mm. Wäinö Aaltosen ja Jussi Mäntysen kokoelma sekä kaupunkikuvassa näkyvä julkinen taide. Kokoelma käsittää kaikkiaan noin 10 000 teosta. Museokeskus vastaa taidekokoelman kartuttamisesta, hoidosta ja esillepanosta.

  Painopisteinä hankinnoissa ovat paikallinen taide, veistotaide ja Wäinö Aaltosen tuotanto. Taidekokoelmasta 2/3 on talletettuna kaupungin virastoihin ja laitoksiin, muun muassa kouluihin, terveysasemille ja nuorisotaloihin. Ulkoveistokset, ympäristötaideteokset sekä kaupungin omistamissa rakennuksissa kiinteästi olevat seinämaalaukset ja reliefit ovat merkittävä osa kaupungin kokoelmaa. Ne ovat jatkuvasti esillä kaupunkilaisten arjessa.