Micha Ullman: Pohjoinen

Micha Ullman: Pohjoinen

Micha Ullmanin (s.1939) ympäristötaideteos Pohjoinen on muistomerkki alueen historialle. Teos kuuluu Pro Cultura -säätiön ympäristötaideprojektin aikana Turun kaupungin taidekokoelmaan hankittuihin teoksiin, jotka käyvät dialogia sijaintipaikkansa entisen historian kanssa. Varvintorilla sijaitsi aiemmin telakka, ja erikorkuisten maasta nousevien graniittielementtien voi nähdä viittaavan laivanrakennustyössä tarvittaviin paalutuksiin. Graniittikivet muodostavat kuvitteellisen laivan rungon ikään kuin muistomerkkinä satamasta maailman merille lipuneille laivoille.

Teoksen kivet soveltuvat hyvin istuskelupaikoiksi ja niiden luomaa tilaa on helppo hyödyntää erilaisissa musiikki- ja tanssiesityksissä. Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemia sijaitsee osuvasti juuri Varvintorilla.

Teosta ovat sponsoroineet: The Israel Phoenix Assurance Company Ltd, Loimaan Kivi Oy, Hartela Oy, Elomatic-Yhtiöt, Turun Tilikeskus Oy ja Pizzeria Dennis Oy.

Kuva: TMK/Timo Jerkku