Outi Sarjakoski: Network

Outi Sarjakoski: Network

Outi Sarjakosken (s.1950) ympäristötaideteoksen monitulkintaisen nimen Network voi nähdä viittaavan työkulttuurin verkostoitumisilmiöön sekä toisaalta monenlaisiin sosiaalisiin ja tietoteknillisiin verkostoihin. Konkreettisesti teos muistuttaa luolan suulle rakentunutta jättimäistä hämähäkinverkkoa.

Pro Cultura -säätiön ympäristötaideprojektin yhteydessä Turun kaupungille hankittu teos leikittelee mittasuhteilla, kun abstraktia network-käsitettä havainnollistetaan luonnollista kokoa suuremmalla luonnonrakennelmalla. Network tunnetaankin yleisesti ”hämähäkinverkkona".

Teoksen pystyttämistä ovat sponsoroineet Turun Telelaitos, Turun Energia Oy ja YIT-Yhtymä Oy.

Kuva: TMK/Raakkel Närhi