Arkeologia

Museokeskuksen arkeologit palvelevat

Kaupunkiarkeologia: tutkija Tanja Ratilainen

 • Turun, Naantalin ja Uudenkaupungin kaupunkialueita koskevat muinaisjäännösselvitykset ja lausuntojen valmistelu
 • Kaupunkiarkeologiset kaivaukset ja valvonnat Turussa
 • Maasta löydettyjen esineiden tunnistus ja talteen otto
 • Arkeologiset kokoelmat

Maakunnallinen arkeologia: tutkija Piritta Häkälä

 • Muinaisjäännösselvitykset ja lausuntojen valmistelu (Turku, Sauvo, Paimio, Kaarina, Lieto, Raisio, Rusko, Nousiainen, Masku, Naantali)
 • Muinaisjäännösinventoinnit, -tarkastukset ym. -tutkimukset
 • Löytöilmoitusten tarkastukset
 • Maasta löydettyjen esineiden tunnistus ja talteen otto
 • Metallinetsinlöydöt
 • Arkeologiset kokoelmat

Maakunnallinen arkeologia: tutkija Sanna Saunaluoma

 • Varsinais-Suomen aluetta koskevat muinaisjäännösselvitykset ja lausuntojen valmistelu
 • Muinaisjäännösinventoinnit, -tarkastukset ym. -tutkimukset
 • Löytöilmoitusten tarkastukset
 • Maasta löydettyjen esineiden tunnistus ja talteen otto
 • Metallinetsinlöydöt
 • Arkeologiset kokoelmat

Arkeologian tutkimuskohteita ovat maassa ja vedessä säilyneet rakenteet, maakerrokset ja esineet, jotka ovat syntyneet satoja tai tuhansia vuosia sitten ihmisen toiminnan tuloksena.

Museoviraston kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisesti Turun museokeskus hoitaa toimialueellaan arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Tehtäviin kuuluvat muinaisjäännösten suojeluasiat, arkeologiset tutkimukset kuten muinaisjäännösinventoinnit ja kaivaukset sekä arkeologisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen.

Vedenalainen kulttuuriperintö hoidetaan keskitetysti Museovirastossa.

 

 

 

 

 

 

Käyntiosoite: 

Kalastajankatu 4
20100 Turku

Puhelin:

kaupungin vaihde 02 330 000
02 330 000
Sähköposti: 
museokeskus@turku.fi