Dokumentointi

Kysy lisää 

Museot tallentavat menneisyyden lisäksi myös oman aikamme ilmiöitä. Nykydokumentointi on keino tallentaa tulevaisuuden historiaa. 

Turun museokeskus dokumentoi nykypäivän ja lähihistorian ilmiöitä, varsinaissuomalaista elämää ja teollisuutta. 

Nykydokumentoinnit tuottavat tietoa omasta ajastamme. Tallennettavat kohteet ovat usein nopeasti muuttuvia ja häviäviä. Dokumentointia tehdään pääosin haastattelemalla, valokuvaamalla, havainnoimalla. Nykydokumentoinnin keinoin museo voi kerätä uutta aineistoa tai täydentää olemassa olevia kokoelmiaan. Tieto on museossa tallessa tulevia sukupolvia varten osana yhteistä kulttuuriperintöä ja sitä voidaan hyödyntää tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa.

Käyntiosoite: 

Kalastajankatu 4
20100 Turku

Puhelin:

kaupungin vaihde 02 330 000
02 330 000
Sähköposti: 
museokeskus@turku.fi
Asiasanat: