Julkaisuja

Julkaisuluettelo

Tilaukset, tiedustelut ja myynti

  • kirjatilaukset.museo(a)turku.fi

Museokaupat

  • Julkaisuja on myynnissä Apteekkimuseon ja Qwenselin talon, Luostarinmäen, Turun linnan ja WAMin museokaupoissa.

Kansallinen Kirjakauppa

  • Turun museokeskuksen julkaisut ovat kattavasti saatavilla myös Kansallisen Kirjakaupan Linnankadun (Linnankatu 16, Turku) myymälästä sekä verkkokaupasta.

Turun museokeskus julkaisee ja kustantaa vuosittain noin 5 teosta ja painosmäärät vaihtelevat 500–3 000 kappaleeseen.

Museokeskuksella on neljä keskeistä julkaisusarjaa. Lisäksi museo julkaisee opaskirjoja ja näyttelyjulkaisuja.

  • Turun museokeskuksen julkaisuja -sarjassa julkaistaan Turun ja Varsinais-Suomen eri aiheiden ja alojen historiasta kertovia teoksia. 
  • Turun museokeskuksen ABOA-sarjan aiheina ovat museon kokoelmien ja toiminnan esiin tuominen sekä turkulaisuuteen liittyvät aiheet. ABOA:t ovat monografioita tai kokoomateoksia, jotka sisältävät ruotsin ja englanninkieliset tiivistelmät.

  • Turun museokeskus Raportteja – Rapporter – Reports -sarjan painopisteenä on tieteelliset tutkimukset. Raportteja-sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Julkaisut ilmestyvät digitaalisina ja ne ovat vapaasti ladattavissa museon nettisivuilta. 

  • Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjassa julkaistaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kuvitettu teos jonkin tietyn kunnan vanhasta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta. Kirjan tiedot perustuvat museon alueella tekemiin rakennuskannan inventointeihin.