Julkaisutoiminta

Turun museokeskus julkaisee sekä tutkijoille että laajalle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja, joilla halutaan välittää tietoa Turun ja Varsinais-Suomen kulttuurihistoriasta, taiteesta ja uusista tutkimuksista sekä kertoa museon kokoelmista. Museokeskuksen julkaisutoiminta on alueellista identiteettiä vahvistavaa ja sen myötä se lisää asukkaiden hyvinvointia. Julkaisutoiminnalla halutaan myös lisätä tietoa Turun museokeskuksesta korkealaatuisen historiallisen tutkimuksen tekijänä.

Turun museokeskus, aiempi Turun maakuntamuseo sekä Turun kaupungin historiallinen museo, on julkaissut tutkimuksia jo vuodesta 1889 lähtien.

Museokeskuksella on neljä keskeistä julkaisusarjaa: Turun museokeskuksen julkaisuja -sarja, Turun museokeskuksen ABOA-sarja, Raportteja -sarja ja Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarja. Lisäksi museon ISBN-tunnuksen alla ilmestyvät museon julkaisemat opaskirjat ja näyttelyjulkaisut.

Museokeskuksen julkaisut toteutetaan pääsääntöisesti painetussa muodossa, mutta joitakin toteutetaan myös digitaalisina. Museokeskuksen Raportteja -julkaisusarja on pääsääntöisesti digitaalinen julkaisu.

Julkaisuja

Sarjassa julkaistaan Turun ja Varsinais-Suomen eri aiheiden ja alojen historiasta kertovia teoksia. Sarjassa ovat ilmestyneet mm. Turun nimistöhistoriasta kertova Turun katuja ja toreja ja Opas Suomen rahalöytöihin.

ABOA-sarja

Sarja on tunnettu aiemmin nimellä Turun kaupungin historiallinen museo, vuosijulkaisu. Sarjaa on julkaistu vuodesta 1937 lähtien. Nimi muuttui ABOA:ksi vuonna 1981. Sarjan painopisteinä ovat museon kokoelmien ja toiminnan esiin tuominen sekä turkulaisuuteen liittyvät aiheet. ABOA:t ovat monografioita tai kokoomateoksia, jotka sisältävät ruotsin ja englanninkieliset tiivistelmät.

Raportteja – Rapporter – Reports

Sarja on ilmestynyt vuodesta 1977 lähtien. Ensimmäisenä sarjassa ilmestyi Turun Pikisaari, rakennushistoria ja rakennusluettelo. Sarjassa on julkaistu myös seuraavia tutkimuksia: Turun latinankieliset piirtokirjoitukset (Hannu Laaksonen 1984), Ruissalon huvilat (Helena Soiri-Snellman 1985), Tutkimuksia Turun linnasta (Knut Drake 1994), Yhdessä eteenpäin: yhdistykset ja seurakunta kunnallisen sosiaalihuollon täydentäjänä Turussa 1875–1922. (Heikki Suominen 1998, väitöskirja), Arkeologisia kaivauksia Turussa 1990-luvulla (2007), Varhainen Turku, Raportteja nro 22 (2010).

Sarjan painopisteenä ovat aina olleet tieteelliset tutkimukset. Jatkossa Raportteja -sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Julkaisut ilmestyvät digitaalisina ja ne ovat vapaasti ladattavissa museon nettisivuilta. Sarjalle on muodostettu oma toimituskunta ja sarjalle tullaan hakemaan Julkaisufoorumin (JUFO) luokitusta.

Raportteja -sarjan toimituskunta

 • Juhani Ruohonen, museopalvelujohtaja, Turun museokeskus, puheenjohtaja
 • Pekka Käär, apulaisintendentti, biologi, Turun museokeskus
 • Sanna Kupila, tutkija, julkaisukoordinaattori, Turun museokeskus
 • Anne Heimo, folkloristiikan ma. professori, Turun yliopisto
 • Johanna Ilmakunnas, pohjoismaisen historian apulaisprofessori, Åbo Akademi
 • Visa Immonen, arkeologian professori, Turun yliopisto
 • Marjo Kaartinen, kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto
 • Tutta Palin, taidehistorian professori, Turun yliopisto
 • Lauri Viinikkala, toiminnanjohtaja, Liedon Vanhalinna

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarja

Sarjassa julkaistaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kuvitettu teos jonkin tietyn kunnan vanhasta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta. Kirjan tiedot perustuvat museon alueella tekemiin rakennuskannan inventointeihin. Julkaisujen kirjoitustyön ja painatuskulujen rahoitus tulee kunnilta ja Varsinais-Suomen liitolta, museo rahoittaa toimimalla julkaisujen toimittajana ja taittajana.

Julkaisuasioista museossa päättää julkaisutyöryhmä

Kustannuspäätöksistä vastaa museokeskuksen julkaisutyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti vuoden aikana.

Julkaisutyöryhmän jäsenet ovat:

Raportteja-sarjalle on valittu oma toimituskunta. Muiden sarjojen toimituskuntana toimii julkaisutyöryhmä. Käsikirjoituksia voi tarjota Turun museokeskuksen julkaistavaksi osoitteeseen raportteja.museopalvelut@turku.fi. Kaikki julkaisemiseen liittyvät kysymykset osoitetaan museon julkaisukoordinaattorille.

Julkaistavaksi tarjottujen ja tilattujen aiheiden kiinnostavuuden arvioinnissa painotetaan seuraavia

 • yleistä kiinnostavuutta Turun seudulla ja alueellisuutta
 • mitä uutta tietoa ja tulkintaa aihe tuo
 • sopiiko teos museokeskuksen sarjoihin

Päätös julkaisemisesta tehdään referee-lausuntojen (Raportteja-sarja) ja julkaisusarjan toimituksellisen linjan perusteella.