Kulttuuriympäristö

Yhteystiedot

Kulttuuriympäristö on ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyt rakennetun ympäristön, maiseman ja muinaisjäännösten muodostama kokonaisuus.

Kulttuurimaiseman perustana on vanha viljelysmaisema, joka on muotoutunut satoja tai jopa tuhansia vuosia jatkuneen viljelyksen ja karjanhoidon tuloksena. Kulttuurimaisemaa ovat myös teollisuusympäristöt ja kaupunkimiljööt.

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvat rakennukset ja rakennelmat kuten pihat, puistot, kadut, torit, sillat ja lauttapaikat.

Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista. Jotkut muinaisjäännökset, kuten hautaröykkiöt, uhrikivet ja linnavuoret, erottuvat maisemassa vielä tänäkin päivänä. Useimmat muinaisjäännökset löytyvät maan alta. Laivojen hylyt ovat vedenalaisia muinaisjäännöksiä.

Käyntiosoite: 

Kalastajankatu 4
20100 Turku

Puhelin:

kaupungin vaihde 02 330 000
02 330 000
Sähköposti: 
museokeskus@turku.fi