Paikallismuseoille

Paikallismuseoiden yhteyshenkilö

Turun museokeskus/Varsinais-Suomen maakuntamuseo neuvoo ja avustaa toiminta-alueen paikallismuseoita kulttuuriperintötyössä. Alueella toimii yhteensä yli 100 museota, vaihdellen kotiseutu- ja ulkoilmamuseoista muihin kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin ja taidemuseoihin.

Neuvontatyöhön kuuluu muun muassa kokoelmien tallentaminen, luettelointi, konservointi ja hoito, museorakennusten ja -alueiden hoito ja korjaaminen sekä näyttely- ja yleisötyö. Avustamme myös rahoituksen hakemisessa, hankkeiden suunnittelussa ja kehitämme museoiden välistä yhteistyötä.

Paikallismuseoiden ja museon välisenä yhteistyöelimenä toimii Varsinais-Suomen museot ry.

Asiasanat: