Katariinanlaakso

Katariinanlaakso on jalopuita kasvavista lehtosaarekkeista muodostunut, 17 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Turun eteläisten lähiöiden tuntumassa lähellä Kaarinan rajaa. Alueeseen sisältyy lehtojen lisäksi kallionalusmetsää, männiköitä ja ketoja. Suojelualueen eteläosa on rantaniittyä.

Katariinanlaakson kasvillisuuden erityispiirteitä ovat runsaina esiintyvät vanhat tammet ja metsälehmukset, suuri lajimäärä lehtokasveja, sekä rinneketojen harvinaiset ketolajit. Alueelta löytyy harvinaisia sienilajeja ja lehtometsien sammalia. Vanhoissa jalopuumetsissä elää monimuotoinen lahopuusta riippuvainen kovakuoriaislajisto. Lehtometsien linnusto on Ruissaloon verrattava.

Katariinanlaaksossa on myös hyvä luontopolkuverkosto.