Kulho

Kulhon saari sijaitsee Hirvensalon ja Kakskerran välissä Lemunaukon länsireunalla. Saaren maisemaa hallitsevat korkeat kalliokohoumat, keskiosan peltoaukea ja saaren kahtia jakava Turun laajin yhtenäinen ruovikkoalue. Suurin osa Kulhon saaresta on liitetty Natura 2000 -suojelualueverkostoon.

Alueella on runsas ja monilajinen pesimälinnusto. Lehtolintujen ja vahvan tikkakannan lisäksi ruovikkoalueella on runsas ruoko- ja rytikerttuskanta sekä harvalukuisena pesivä viiksitimali. Ruoikkoalueen on valinnut pesimäpiirikseen myös kurki.  Harvinaisempaa kasvillisuutta, kuten mäkihärkkiä ja kevättädykettä, voi löytää Kulhon pienialaisilta rinnekedoilta.