Metsäkylä-Kuninkoja

Rauhoitettuun Metsäkylä-Kuninkojan alueeseen sisältyy puronrantaniittyä, lehtoja, tuoretta kangasmetsää, pienialaisia ketoja sekä karuja kallioita.

Lintulajisto ja pesimäparien runsaus kilpailevat parhaiden eteläsuomalaisten lehtojen kanssa. Alueella voi tutustua lähes kaikkiin Etelä-Suomen metsien tyypillisiin varpuslintuihin.
Metsäkylä-Kuninkoja on myös otollinen paikka löytää harvinaisia kasveja.