Pähkinäinen

Naantalissa sijaitsevalle Pähkinäisten saarelle pääsee yhteysaluksella, joka lähtee Rymättylän Röölästä. Pähkinäisissä on Turun kaupungin leirintäalue ja Turku omistaa itäisen puoliskon Pähkinäisten pääsaaresta. Saaren länsiosaa kiertää usean kilometrin mittainen luontopolku.

Pähkinäinen on valtaosaltaan tyypillistä välisaariston karua kalliomännikköä. Rehevät lehtonotkelmat katkaisevat laajat kallioselänteet paikka paikoin. Näissä kosteissa notkoissa rehottaa tiuha kasvillisuus.

Pähkinäisten monipuolinen linnusto on kooste ulkosaariston, lehtometsien ja karujen kalliomänniköiden lajistosta. Alueelta voi bongata Suomessa vain rannikkovyöhykkeellä harvinaisena pesivän pähkinähakin.

Alueen niityillä on erityisen suuri merkitys hyönteislajiston säilymisessä. Pähkinäinen on edelleen yksi pikkuapollon, luonnonsuojelulailla rauhoitetun perhosen, tärkeimmistä elinalueista.

Asiasanat: