Pomponrahka

Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva Pomponrahka  muodostuu pohjoisemmasta Isosuosta ja eteläisemmästä Pomponrahkasta.

Suo on tunnettu rikkaasta perhosfaunastaan. Alueelta löytyviä suurharvinaisuuksia ovat karjalanallaskehrääjä, haapatyttöperhonen ja rämepörhömittari. Alueella on myös harvinaisia luteita ja hämähäkkejä. Suomessa tavatusta 600 hämähäkkilajista yli kolmasosa elää Pomponrahkalla.

Pomponrahka on helpoimmin saavutettavissa Vahdontien kautta, josta on kulku suon lounaisreunan pysäköintipaikalle. Tästä lähtee viitoitettu polku suon pitkospuureitille. Myös Runosmäen ulkoilureitti yhtyy Pomponrahkan polulle Ohitustien ylittävän kävelysillan kautta.

Huomioithan liikkuessasi, että Pomponrahkalla on parhaillaan käynnissä ennallistamistoimia, kuten hakkuita ja ojien tukkimista, suon vesitalouden palauttamiseksi.