Ruissalo

Ruissalo on sekä luonnoltaan että kulttuurihistorialtaan arvokas ja monipuolinen alue. Ruissaloa luonnehtii vanhojen peltojen, puutarhojen, 1800-luvulla rakennettujen huviloiden, tammimetsien ja monimuotoisen luonnon rikas kulttuuriperintö.

Ruissalon luonnonsuojelualueet laajenivat huomattavasti vuonna 2006. Luonnonsuojelualueiden perustaminen liittyy Suomen valtion ja Turun kaupungin väliseen Ruissalon maanomistusta koskevaan sopimukseen, jolla pääosa Ruissalon saaresta siirtyi kaupungin omistukseen. Samalla toteutettiin sekä lehtojensuojeluohjelman että Natura 2000 -verkoston vaatimukset.

Ruissalon lehdot Natura 2000 -alue

Kaupunginosa/Alue: