Toijainen

Toijaisten noin yhden hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue sijaitsee Toijaistentien varrella, Hirvensalon keskipisteessä. Maisemallisesti Tammimäki on Hirvensalon alueelle tyypillinen pienialainen peltojen ympäröimä metsäinen mäki. Mäen etelä- ja lounaisrinteellä on jääkauden muistomerkkeinä nähtävissä suuria, lähes kolmemetrisiä siirtolohkareita.

Tammimäen sienilajisto on monipuolinen, ja mukaan mahtuu erikoisuuksia, kuten isorusokasta ja ruskokirjovahakasta. Sienilajiston monipuolisuutta lisää mäen pohjoispuolen havupuuvaltainen alue sekä rehevä haavikko, jossa esiintyy mm. melko harvinainen jauheukonsieni.

Kaupunginosa/Alue: