Ingegerdinpuisto

Ingegerdinpuisto sijaitsee Räntämäen kaupunginosassa, pientaloasutuksen ympäröimänä. Ingegerdinpuiston suunnitelman laati Turun kaupungin suunnittelija Irma Rytkölä vuonna 1990. Suomen oloissa erikoista puistossa on massiivinen maiseman ja maaston muokkaus. Viereisten ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asuntojen rakentamisesta jäi yli maamassaa, josta muotoiltiin peltoaukealle neljä kumpua. Kummuilla on korkeutta 3-4 metriä ja pituutta 50-70 metriä ja ne näyttävät ylhäältä katsoen neliapilalta.

Puisto on kasvillisuudeltaan monipuolinen. Puistossa on käytetty useita kasveja koeluontoisesti - siellä kasvaa useita puuharvinaisuuksia, kuten tuohituomia ja loimaankoivuja. Puuvartisia kasvilajeja on yli sata, esimerkiksi punahelmipihlaja, virginiantuomi, euroopanmustamänty, japaninpihta ja sulkatervaleppä. Puiston kumpareille on istutettu suuria ryhmiä marjaomenapensasta, kurttulehtiruusua, suviruusua ja musta-aroniaa. Igegerdinpuistossa on myös kaksi runsaslajista perennaryhmää.

Puistossa on erittäin hyvät mahdollisuudet leikkiin ja liikkumiseen, sillä alueella on runsaiden istutusten ympäröimän leikkikentän lisäksi jalkapallo- ja lentopallokenttä. Talvella jalkapallokenttä jäädytetään luistinkentäksi ja puiston kumpareet toimivat oivallisina pulkkamäkinä.

Puiston nimi tulee 1200-luvulta peräisin olevasta hautakivestä, joka on kiinnitetty läheisen Maarian kirkon seinään.

Puiston pinta-ala on 2,7 hehtaaria.

Hoitoluokka on A3: Käyttö- ja suojaviheralueet sijaitsevat asuinalueilla ja liikenneviheralueilla. Hoidon tavoitteena on puistomaisen yleisilmeen säilyttäminen ja ulkoiluedellytysten turvaaminen.

Ingegerdinpuisto opaskartalla

 

  

 

Kaupunginosa/Alue: