Lönnrotinpuisto

Lönnrotinpuisto

Pinta-ala 4 300 m²

Hoitoluokka A2 käyttöviheralue

Sijainti kartalla

Lönnrotinpuisto sijaitsee Turun keskustassa Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Aurajoen välissä.

Turun palon jälkeen 1827 paikalla sijaitsi Heinätori. Suurpalon jälkeen kaupungissa tehtiin paljon puuistutuksia, joide oli tarkoitus oli katkaista mahdollisen tulipalon leviäminen. Kaupungin uudet kadut olivat leveitä ja myös jokirantaan istutettiin puita estämään tulipalon leviämistä joen yli. Vuonna 1861 Heinätorin reunoille istutettiin puita. Puulajit, niiden korkeus ja istutusetäisyys oli tarkkaan määrätty. Seuraavana vuonna istutettiin alueen keskelle lehmuksia. Vuosikymmenen lopulla toteutettiin kaupunginpuutarhuri Gauffinin suunnitelma muuttaa silloin vielä Multavierunkadulle ulottunut Läntinen Rantakatu Heinätorin kohdalla promenaadikäytäväksi. Torin alue suureni hieman ja puiston puuistutuksia täydennettiin eri lajeilla. Uudistöiden myötä puistikon pinta-ala kasvoi noin kolminkertaiseksi käsittäen alueen Aninkaisten-, Eerikin- ja Multavierunkadulta Aurajokirantaan.

Uudistöiden jälkeen Heinätori nimi alkoi käydä sopimattomaksi, ja heinäkauppa oli vähitellen siirtynyt Aleksanterintorin ylälaitaan. Vuonna 1892 Istutustoimikunta käytti Heinätorista ensimmäistä kertaa nimeä Lönnrotinpuisto. Nimi vahvistettiin senaatin talousosastossa vuonna 1896. Vuonna 1904 puistoon rakennettiin ”pissoaari”, Aninkaisten- ja Eerikinkadun puoleiseen kulmaan. Käymälän ympärille istutettiin 47 pensasta. Samana vuonna puiston keskelle istutettiin ruusuryhmä, ja kaksi vuotta myöhemmin kesäkukkia, joita ylläpidettiin vuoteen 1917. Vuonna 1926 puistoon istutettiin perennoja, kunnes kolmen vuoden päästä siirryttiin jälleen kesäkukkiin, joita käytettiin vuosittain noin tuhat kappaletta ainakin vuoteen 1932 asti. Vuonna 1938 valtuustossa hyväksyttiin Lönnrotinpuistoon sijoitettavan bensa-aseman rakennepiirustukset. Asema rakennettiin puiston yläkulmaan, jossa ainakin 1940-luvulla toimi Gulfin huoltamo. Ilmeisesti 1950-luvulla puistoon toteutettiin sähkökeskus, joka naamioitiin esiintymislavaksi. Valokuvista voidaan päätellä, että vielä 1970-luvulla Lönnrotinpuiston puukanta oli huomattavasti runsaampi kuin nykyään. Tuolloin jokirannassa kasvoi lukuisia koivuja, jotka poistettiin 1985 laituritöiden yhteydessä. Tämän jälkeen on puistosta poistettu muutamia lehmuksia ja valkojalava.