Niityt

Turun kaupungin viheralueista suuri osa on erilaisia niitty- ja peltoalueita, joita on kaupungin alueella noin 2 500 hehtaaria.

Niityt ja pellot luovat maiseman avoimia tiloja, ja niitä hoidetaan eri tavoin sen mukaan, millaisesta alueesta on kyse. Esimerkiksi katujen, reittien ja käytävien pientareet hoidetaan pääosin niittämällä. Osaa niityistä hoidetaan viljelemällä, ja joidenkin alueiden hoidon päätavoite on puolestaan maiseman avoimena pitäminen ja vesakoitumisen estäminen. Keskeisimpiä niittyalueita niitetään tai murskataan 2–4 kertaa kasvukaudessa.

Arvoniittyjä on kaupungin alueella vähän. Niitä hoidetaan niittämällä ja keräämällä niittojäte pois, jotta alueen maaperä köyhtyisi ja ketomainen kasvillisuus lisääntyisi. Kaikki kaupungin viljelykelpoiset pellot pyritään säilyttämään viljelykäytössä. Niittyjä myös vuokrataan laidunalueiksi karjankasvattajille.

Niittyjä hoidetaan hoitoluokituksen mukaan

Niittyalueiden hoito perustuu siihen, millainen hoitoluokitus niillä on. Hoitoluokitus määräytyy alueen ominaisuuksien ja hoitotavoitteiden mukaisesti. Kartalla niityt on merkattu keltaisella, ja eri sävyt kertovat kunkin alueen hoitoluokan. Hoitoluokan voit tarkistaa taulukosta.

Hoitoluokka

Väri kartalla

B1 Maisemapelto

 

B2 Käyttöniitty

 

B3 Maisemaniitty ja laidunalue

 

B4 Avoin alue ja näkymä

 

B5 Arvoniitty

 

Lue lisää niityistä

Asiasanat: