Tutustu Suomeen

Suomenkielen taito, tieto Suomen kulttuurista ja historiasta tukevat sopeutumista uuteen kotimaahan. Kaupungin vapaa-aikatoimiala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutustua kaupunkiin kulttuurin ja liikunnan keinoin.

Museo

Turun museokeskus tarjoaa maahanmuuttajille opastuksia ja työpajoja, joiden avulla voidaan tutustua Suomen historiaan, luontoon, suomalaiseen kansanperinteeseen ja taiteeseen. Samalla aihealueen keskeinen sanasto tulee tutuksi.

Ulkoilureitit

Kulttuuria ja liikuntaa yhdistelevillä Aurajoen varren kulttuurikuntoilureiteillä uusi kotikaupunki tulee tutuksi eri teemoja kautta. Reittejä on myös selkokielellä.

Kirjasto

Kirjastoissa järjestetään kielikahviloita ja muuta suomenkielen oppimista tukevaa toimintaa. Kirjastoissa on myös laaja valikoima suomenkielen oppimateriaalia ja sanakirjoja kielen opiskeluun.