Kulttuurijokilautta

”Kaarnasta” Aurajokeen toiminnallinen kulttuurikylpylä

Myllysillan viereen Aurajokeen sijoittuvan kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailun voitti Töölö Urban Oy (nyk. Nordic Urban Oy) ehdotuksellaan ”Kaarna”. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti kilpailun tuloksista 4.3.2019.

Kilpailu järjestettiin kaupunginhallituksen hyväksymien Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteiden sekä kaupunkikehitysjaoston hyväksymän kilpailuohjelman pohjalta. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma.

Liikepaikan luovutuskilpailuun tuli määräaikaan mennessä viisi ehdotusta. Voittaneen ehdotuksen ”Kaarnan” jätti Töölö Urban Oy, jolla on myös ehdotukseen liittyvän kaupallisen konseptin tekijänoikeus. Ehdotukseen liittyvät kelluvat ratkaisut on suunnitellut Bluet Oy. Arkkitehtuurisen konseptin ja suunnitelman on laatinut OOPEAA Office for Peripheral Architecture (Anssi Lassila /OOPEAA).

Kilpailuehdotuksen "Kaarna" havainnekuva: Töölö Urban Oy

Kilpailun 2. sijalle valittiin saman työryhmän toinen ehdotus ”Kiila”. Kolmannelle sijalle valittiin ”Uusi Aalto”, jonka on laatinut työryhmä Konsta Weber, Rami Eräpohja, Heikki Kyllönen, Artturi Elovirta ja Esa Jämsä. Muita sijoituksia ei kilpailussa jaettu.

Kilpailu ratkaistiin laadullisin perustein. Kilpailussa painotettiin innovatiivista, arkkitehtonisesti korkeatasoista, toteuttamiskelpoista ja ympäristöön soveltuvaa kokonaisratkaisua. Pääpaino on ollut rakennelman maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisessa liikeideassa. Arvostelussa pidettiin kokonaisratkaisun ansioita tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

Voittanut ehdotus sisältää kelluvan tason, joka on 120 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Toiminnallinen kulttuurikylpylä sisältää kolme uima-allasta: 25-metrisen ison altaan, pienemmän lasten altaan ja jokivesialtaan. Rakennukseen on suunniteltu sekä yleisölle avoimia sauna- ja pukutiloja että yksityiskäyttöön varattavia tiloja. Ravintola ja terassitilat sekä monikäyttöinen tapahtumatila sijoitetaan rakennuksen keskustan puoleiseen päätyyn. Amfiteatterimaista terassitasoa rajaavat kolmelta laidalta portaat, jotka toimivat joelle päin avautuvana katsomona esim. konserteissa tai elokuvailloissa.

Arviointiryhmän mukaan ehdotuksen ”Kaarna” arkkitehtuuri on moni-ilmeistä, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Kelluva rakennus sijoittuu luontevalla tavalla paikkaansa Aurajoen rantojen kaupunkimaisemaan. Kilpailuehdotus tarjoaa monipuolisesti uusia erilaisia toiminnallisuuden mahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotiloissa ja siinä on huomioitu laajasti eri ikä- ja kohderyhmät sekä toiminnan ympärivuotisuus. Kilpailuehdotus tarjoaa mahdollisuuden kokea kaupunki uudesta näkökulmasta, antaa paremman tuntuman kaupungin joelliseen ulottuvuuteen ja laajentaa näin osaltaan kaupunkikokemusta.

Kilpailuehdotuksen "Kaarna" havainnekuva: Töölö Urban Oy

Voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavanmuutos ja alue vuokrataan liikepaikan toimijalle. Jatkoneuvotteluissa ja varsinaisen asemakaavan laatimisessa otetaan huomioon arvioinnissa esille tulleet jatkotyösuositukset, jotka koskevat mm. kelluvan rakenteen täsmällistä sijaintia ja liittymistä rantamuuriin ja sen rakenteisiin, Myllysiltaan sekä Aurajokeen. Huomioitavia asioita ovat kilpailuehdotuksen liikenteen ja toimintojen yhteensovittaminen rannan ja joen liikenteen, toimintojen ja muiden tunnistettujen kehityssuunnitelmien kanssa.

Tavoitteena on, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus voidaan hyväksyä vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava on tullut voimaan.