Kulttuuriranta

Aurajoki rantoineen tarjoaa monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä: urbaania kaupunkiympäristöä, historiaa, puistoja ja oleskelualueita, kulttuuria ja taidetta, tapahtumia, ravintoloita ja viihdettä. Turun kaupungin Keskustavisiossa (2017) esitettiin näkemys kulttuurirannasta, jossa Itäisen Rantakadun kulttuuri- ja taideinstituutioita täydentävät uudet palvelut, toiminnot ja reitit muodostavat kulttuuribulevardin.

Kulttuurirannan kehittäminen

Kaupunki on viime vuosina tehnyt merkittäviä strategisia kulttuuri-investointeja, joiden myötä kulttuurirannan sijaintia tarkastellaan Itäistä Rantakatua laajemmin. Investoinneilla vahvistetaan edelleen kulttuurin asemaa ja elinvoimaisuutta Turussa.

Kulttuurirannan kehittäminen on Keskustan kehittämisen kärkihankkeen ja Kulttuurin kärkihankkeen yhteinen projekti, jota edistetään laaja-alaisella yhteistyöllä. Kulttuurirannan kehittäminen aloitettiin syksyllä 2022 kysymällä kaupunkilaisten näkemyksiä unelmien kulttuurirannasta. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys kulttuurirannasta ja vahvistaa jokirannan kulttuurikeskittymää.

Kaupunkilaisten kulttuurirannalle kohdistamiin toiveisiin ja ideoihin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa.

Käynnissä olevat kehityshankkeet

Keskustavisiossa kulttuuriranta tai ”kulttuuribulevardi” sijoittui Auransillan ja Myllysillan välille. Alueelle sijoittuu vuonna 2026 avautuva uusi musiikkitalo Fuuga sekä kulttuurijokilautta. Lisäksi käynnissä on Wäinö Aaltosen museon laajennus sekä Itäisen Rantakadun uudistaminen, jonka myötä jokirantaan tuodaan neljä uutta taide-elementtiä.

Laajemmassa tarkastelussa kulttuurirannan kehittäminen kiinnittyy osaksi Linnanniemeä ja Vanhaakaupunkia. Linnanniemelle on laadittu oma taideohjelma, joka luo periaatteet tulevan taidekaupunginosan taiteelle ja tapahtumallisuudelle. Alueelle sijoittuu myös vuonna 2029 valmistuva Historian ja tulevaisuuden museo. Vanhakaupunki on kulttuurin, taiteen sekä historian keskittymä. Keväällä 2022 avautunut Taiteen talo edistää Vanhankaupungin kehittymistä sekä vahvistaa alueen luonnetta elämysten keskittymänä.