Kulttuurista hyvinvointia

Kulttuurin kärkihanke

Kulttuuri edistää tutkitusti terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista voi nauttia sekä kokijana että tekijänä.

Turussa kulttuuria löytyy jokaista varten ja suuri osa kaupungin kulttuuripalveluista on suunnattu kaikille turkulaisille. Lisäksi tarjolla on räätälöityjä ja kohdennettuja matalan kynnyksen palveluja esimerkiksi lapsille, nuorille ja ikäihmisille.

Kasvaminen kulttuurin ja taiteen kokijaksi ja tekijäksi edistää turkulaisten hyvinvointia.

Kulttuurin kärkihankkeen Kulttuurista hyvinvointia -osiossa kuntalaisille tarjottavia kulttuurihyvinvointipalveluita kehitetään entisestään. Lisäksi edistetään alueellista yhteistyötä sekä osallisuutta.

Kulttuurihyvinvoinnin palvelutarpeen selvitys

Kulttuurin kärkihankkeessa selvitetään, millaisia uusia tarpeita kulttuurihyvinvoinnin palveluille on. Vuoden 2023 aikana tehtävässä selvitystyössä kartoitetaan kaupungin nykypalvelut ja kehittämistarpeet uusille tuotteille. Tarkoituksena on kohdistaa kulttuurihyvinvointipalveluita entistäkin paremmin niitä tarvitseville kuntalaisille.

Kaikki voivat kohdata taidetta ja kulttuuria ja tulla niistä osallisiksi.

Kehittämistyötä tehdään kaikkien ikä- ja kohderyhmien kanssa, mutta ensimmäisessä vaiheessa keskitytään lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Suunnitelmissa on esimerkiksi Kulttuurilähete-toimintamallin luominen Turkuun yhteistyössä neuvolapalveluiden ja perhesosiaalityön kanssa. Toimintamallin tavoitteena on varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä ote: nopea puuttuminen ehkäisee ajautumista syvempiin palvelutarpeisiin.​​​

Kulttuurin kärkihanke on mukana myös Elämyspolku-toiminnan laajentamisessa varhaiskasvatukseen, harrastamisen edistämisen tukemisessa sekä kulttuurihyvinvointiin liittyvien digitaalisten palveluiden kehittämisessä.​

Kulttuurilupauksen kuvitusta. Piirros: Sade Lahti

Ihmislähtöinen kehittäminen​​

Kulttuurin kärkihankkeessa edistetään kulttuurin saavutettavuutta. Ensimmäisenä toimenpiteenä tehdään esteettömyyskartoitus suosituille kulttuurikuntoilureiteille.​​ Kulttuurihyvinvointia lisätään myös uusin kokeiluin, joissa kulttuurisisältöjä tuodaan saavutettavasti verkon kautta esimerkiksi palvelutaloihin tai sairaalaan.

Alueellinen yhteistyö ja segregaation ehkäisy ​​

Kulttuurin kärkihanke tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden kärkihankkeiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää asuinalueiden tasapainoista kehittymistä sekä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Kulttuurin kärkihankkeessa toteutetaan lähiövisiota muun muassa suuntaamalla taide- ja kulttuuripalveluita entistä enemmän ja monipuolisemmin lähiöihin. Hyvinvointivaikutusten lisäksi vahvistetaan asuinalueiden elinvoimaisuutta ja turvataan kulttuuripalveluiden tasoa kaikilla kaupungin alueilla.