Kulttuurista työtä

Kulttuurin kärkihanke

Elävä ja monipuolinen kulttuurikaupunki syntyy sen tekijöistä, laadukkaista taidesisällöistä sekä hyvinvoivasta ja riippumattomasta taiteen ammattilaisuudesta.

Kulttuurin kärkihankkeen Kulttuurista työtä -projekti edistää taiteilijoiden toiminta- ja työllisyysedellytyksiä, toimintaympäristön rakenteita sekä eri tahojen yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuurikentän näkyvyyttä, rakentaa kumppanuuksia, vahvistaa osaamista sekä luoda alalle uutta ja innovatiivista toimintaa.

Taiteen ja kulttuurin kumppanuudet sekä uudet ja innovatiiviset avaukset

Kulttuurin kärkihanke lisää alan toimijoiden näkyvyyttä tuomalla taidetta kaupunkitilaan mm. idea- ja taidekilpailuilla, ohjelmahauilla sekä palveluostoilla. Lisäksi se rakentaa rohkeasti uusia kumppanuuksia ja innovatiivisia toimintamalleja erilaisin kokeiluin.    

Taiteilijoiden toiminta- ja työllistymisedellytykset

Turussa on toimintaedellytyksiä ja työtä ammattilaisille.

Kulttuurin Kärkihanke tiivistää kulttuurikentän vuoropuhelua ja vahvistaa verkostoja toteuttamalla erilaisia yhteistyöfoorumeita ja verkostoitumistilaisuuksia myös eri alojen toimijoiden kanssa. Taiteilijoiden toimintaedellytyksiä edistetään käynnistämällä uusia työllistymisen kokeiluja ja pilotteja.

Tästä esimerkkinä on yhteisötaiteilijan palkkaaminen osaksi Perhekeskuksen moniammatillista tiimiä. Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä tuoda taide ja kulttuuri hyvinvointia vahvistavine menetelmineen osaksi Perhekeskuksen toimintaa.

Kulttuurilupauksen kuvitusta. Piirros: Sade Lahti
 

Osaamisen lisääminen

Kulttuurista työtä -projektissa vahvistetaan taiteilijoiden toimintaedellytyksiä koulutuksellisella tuella.

Keväällä 2023 Kulttuurin kärkihanke järjestää yhdessä Okulaari-hankkeen kanssa maksutonta luovien alojen liiketoimintakoulutusta. Kymmenen kerran sarja järjestetään vaihtuvissa kulttuuritiloissa ja siinä perehdytään muun muassa oman osaamisen tuotteistamiseen, hinnoitteluun, myyntiin ja markkinointiin sekä yrittämisen peruskysymyksiin.  

Luovat ja uudistuvat kohtaamisen tilat  

Kulttuurilupauksen tavoitteisiin sisältyvät uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat sekä kulttuurilaitosten tilojen avaaminen vapaan kentän toimijoille. Taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia parannetaan tarjoamalla tiloja työskentelyyn ja yhteisölliseen toimintaan.  

Taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kohtaamisille on tilaa.

Turun välitilamallin pilotoinnilla luodaan tilaa monimuotoiselle paikka- ja aikasidonnaiselle kulttuurille ja taiteelle. Ottamalla väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja kulttuurikäyttöön elävöitetään kaupunkiympäristöä, tuetaan taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja vastataan osaltaan myös alalla vallitsevaan työtilatarpeeseen.

Kulttuurikampus-yhteistyö

Kulttuurikampus Turun kanssa on aloitettu yhteistyö turkulaisten korkeakoulujen välisen ristiinopiskelun kehittämiseksi. Mukana työssä ovat alueen korkeakoulut sekä Turun kaupungin kulttuurin ja osaamisen kärkihankkeet.