Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli

Turun kaupunki toteuttaa kuntouttavan työtoiminnan ostot palvelusetelillä.

Palveluseteli on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan lain piirissä. Kuntouttavassa työtoiminnassa kehitetään pitkään työttömänä olleen asiakkaan työelämävalmiuksia, ja se sisältää mm. yksilöllistä ohjausta ja opastusta erilaisissa työtehtävissä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään myös ryhmissä.

Palvelusetelin myöntää Työllisyyspalvelukeskuksen Työpiste. Kuntoutusneuvoja ja asiakasneuvojat auttavat asiakasta palveluntuottajan valinnassa.

Kuka voi tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palveluita?

Palvelusetelillä voi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa niiltä palveluntuottajilta, jotka täyttävät kuntouttavan työtoiminnan lain ja säädösten edellyttämät vaatimukset sekä kunnan paikallisesti määrittelemät vaatimukset.

Työllisyyspalvelukeskus hyväksyy palveluntuottajat hakemuksesta.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaksi voi hakeutua hyväksymällä kuntouttavan työtoiminnan kriteeristön eli sääntökirjan liitteineen.

Palveluntuottajan tulee olla aluehallintoviraston hyväksymänä rekisteröity ilmoituksenvaraiseksi sosiaalipalvelun tuottajaksi.

Kuntouttavaa työtoimintaa voi tuottaa kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhdistys tai säätiö, valtion virasto ja rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, mutta ei yritys.