Asutuksen esihistoria

Kuralan nykyinen viljelty kulttuurimaisema on alkanut muotoutua rautakaudella, yli tuhat vuotta sitten. Rautakauden puoliväliin mennessä entisistä meren salmista olivat muodostuneet muun muassa Aurajoki ja Jaaninoja, joiden varrelle asutus keskittyi.

Kylässä on todennäköisesti eletty alusta asti viljelemällä maata ja hoitamalla karjaa. Kylän sijainti jokien ja Hämeen Härkätien varrella on suonut asukkaille myös mahdollisuuden kaupankäyntiin. Arkeologisia todisteita asumisesta on löydetty eri puolilta mäkeä, mutta rautakautisten rakennusten tarkkaa sijaintia tai määrää ei tiedetä.

Kuralassa sijaitsee yksi Aurajokilaakson monista rautakautisista kalmistoista. Sinne mäen asukkaita on haudattu 600-luvulta 1000-luvulle jaa. Seuraavat todisteet kylän asutuksesta ovat kirjalliset maininnat 1300-luvulta, mutta mäellä uskotaan asutun yhtäjaksoisesti 600-luvulta lähtien.

Kuralan Kylämäen alue on rauhoitettu ja suojeltu muinaismuistolain nojalla.

Kaupunginosa/Alue: