Kurjenlinnan alueen kehittäminen

Kurjenlinnan alue on laajuudeltaan noin 2,7 hehtaarin suuruinen entinen sairaala-alue ja se sijaitsee keskeisellä paikalla noin 1,5 kilometrin päässä kauppatorilta. 

Kurjenmäen sairaalan vanhat rakennukset muodostavat rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti erittäin arvokkaan kokonaisuuden, jolla on merkittävä asema kaupunkikuvassa. Rakennukset on merkitty yleiskaavassa säilytettäviksi kohteiksi. Rakennusten bruttoala on yhteensä noin 15 300 kerrosneliömetriä.

Kurjenmäen aluetta alettiin rakentaa vuonna 1893, jolloin sinne perustettiin kunnallinen köyhäintalo. Alueen vanhimmat rakennukset ovat Uudenmaantien varren kaksi vierekkäistä taloa, jotka yhdistettiin betonisella väliosalla Kurjenlinnaksi kutsutuksi kokonaisuudeksi 1950-luvulla. Alueen länsilaidalla sijaitsee vuonna 1899 valmistunut arkkitehti Arthur Kajanuksen suunnittelema rakennus, mikä rakennettiin aikoinaan köyhäintalon työlaitokseksi.

Turun kaupunki myi Kurjenmäen alueen vanhat rakennukset syksyllä 2017 Vuokrakartio Oy:lle kehitettäväksi. Alueen asemakaavanmuutosehdotus hyväksyttiin maaliskuussa 2018. Kaavanmuutos mahdollistaa alueelle uudisrakentamista 12.000 k-m2. Uudisrakennusten asukasmääräksi arvioidaan noin 300 asukasta. Kiinteistönomistajan alustavana tarkoituksena on, että alueen rakennuksista vähintään 30 % olisi toimitilaa (toimisto-, myymälä- tai ravintolatilaa) ja loput 70 % osoitettaisiin asumiseen, jolloin asukkaita tulisi alueelle yhteensä noin 400 henkeä. Mikäli kaikki rakennukset tulisivat tavanomaiseen asuinkäyttöön, alueelle tulisi noin 550 asukasta.

 

 

Kaupunginosa/Alue: