Alueelliset Liiku lähellä -ryhmät lisäävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Turussa.

Turussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on löytää liikuntapalveluiden tai muun mielekkään toiminnan ulkopuolelle jääneet ikäihmiset ja tukea aktiivisesti heidän liikkumismahdollisuuksiaan lähellä kotia. Kaupungin ja Turun Lähimmäis-palvelupalveluyhdistyksen kehittämä malli muodostuu kolmesta osasta: kohderyhmään kuuluvien löytämiseen keskittyvästä etsi-västä työstä, tiedon jakamiseen panostavista vertaisviestijöistä ja ammattilaisohjaajien vetämistä Liiku lähellä -ryhmistä. Ryhmien toteutuksessa on kumppanina myös Varsinais-Suomen hyvinvoin-tialue. STEAN:n rahoittama malli on ensimmäinen Suomessa.

Hanke on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 428 858 euron rahoituksen vuosille 2023–2025. Kumppaneina hankkeessa ovat Turun kaupungin liikuntapalvelut, Fingerroosin säätiö, Turun Seudun Vanhustuki, Turun Seudun Omaishoitajat ry ja Turun Seudun Nivelyhdistys ry.

– Kaupungin on vaikea tavoittaa kaikkia tukea tarvitsevia, joten on todella hienoa saada järjestöt mukaan etsivään työhön ja koordinoimaan vertaisviestijöiden vapaaehtoistoimintaa, sanoo projektipäällikkö Saija Kultala liikuntapalveluista.

Liiku lähellä -ryhmät tuovat liikuntapalveluita lähelle kotia. Usein ryhmissä pelaillaan, jumpataan, tasapainoillaan, venytellään tai nautitaan liikkumisesta lähiluonnossa. Mieleisen liikuntaharrastuk-sen lisäksi ryhmistä voi löytää myös uusia ystäviä.

– Kannustan kaikkia tulemaan mukaan. Yhdessä liikkuminen on mukavaa! Samalla kun pitää omasta toimintakyvystä huolta, pääsee tapaamaan kavereita, kertoo ryhmäliikkuja Hilkka Johansson.

Liiku lähellä -ryhmien avulla omaehtoinen liikkuminen lisääntyy, toimintakyvyn ylläpito paranee ja yksinäisyys vähenee.

– Toiveena on, että Liiku lähellä -ryhmistä tulee asuinalueiden kohtaamispaikkoja ja alueiden yhteisöllisyys lisääntyy, toteaa Saija Kultala.