Lääkäriksi vanhuspalveluihin

Lisätiedot:

Vanhuspalvelujen lääkärin viroista, erikoistumisesta ja sijaisuuksista lisätietoja antaa

Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua kotihoidon ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kun kotiin saatavat palvelut eivät enää riitä, jatkuvaa hoitoa tarvitsevia vanhuksia palvelee neljä monimuotoista vanhuskeskusta.

Erikoistuville lääkäreille vanhuspalvelut tarjoaa niin geriatrian kuin yleislääketieteen erikoistumispalveluja. Lisäksi tarjolla on koko ajan sekä lyhyitä että pidempikestoisia sijaisuuksia.

Turun kaupungin vanhuspalvelut on hyvä paikka perehtyä vanhustenhoitoon. Opastamme työn alkuun ja ongelmatilanteissa voi konsultoida vanhempaa kollegaa.