JHL:n, JUKOn ja Jytyn lakko vaikuttaa laajasti Turun kaupungin palveluihin 3.–9.5.2022. Muutoksia on kaupungin palveluissa eli hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen, kaupunkiympäristön ja vapaa-ajan toiminnoissa, Fölin liikenteessä sekä jätehuollossa. Tietoa lakon vaikutuksista päivitetään tälle sivulle. (Päivitetty 4.5.)

Lisätietoja

Huoltajia tiedotetaan lakon vaikutuksista myös Wilmassa.

Turun kaupunki sulkee osan kaupungin palveluista, koska toimintoja ei pystytä lakkotilanteessa turvaamaan. Lakon ulkopuolelle on rajattu sellaiset toiminnot, joissa lakko voisi aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden tai turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Kauppatorin Monitorin asiointipalvelu ja matkailuneuvonta ovat lakon ajan kiinni. Kiinteistö on auki ja muiden toimijoiden palveluissa voi olla rajoituksia. 

Skanssin Monitori palvelee rajoitetusti. Käyntiasiointi Turku-pisteessä on auki arkisin kello 9-12.

Kaupungin palvelut pyritään avaaman lakon päätyttyä mahdollisimman nopeasti.

Varhaiskasvatus

Turun kaupungin päiväkodit ja koulujen yhteydessä toimivat esiopetusyksiköt ovat pääsääntöisesti suljettuja. Perhepäivähoitajat eivät ole töissä.

Kaskenmäen vuorohoitoyksikkö ja Port Arthurin ympärivuorokautinen ryhmä ovat auki siellä normaalistikin vuoropäivähoidossa oleville lapsille.

Muutama päiväkoti pystyttäneen pitämään auki rajoitetusti ja joitakin perhepäivähoitajia on työssä, näistä informoidaan erikseen.

Kaikki leikkipuistot, kerhot, avoimet päiväkodit ja perheryhmät ovat suljettuja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään lakon ajalta.

Lakon pituudesta johtuen lakkoeväitä ei jaeta.

Peruskoulut, lukiot, Turun ammatti-instituutti ja työväenopistot

Turun peruskoulut ovat kiinni. Ruokailemaan voi halutessaan mennä lähimpänä kotia olevaan kouluun. Kuljetuksia ruokailuun ei pystytä järjestämään.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tai kerhotoimintaa ei järjestetä. 

Lukiot ovat kiinni. Lakkoon osallistumaton opettaja voi kuitenkin järjestää opetusta ja informoi siitä suoraan opiskelijoitaan. Vanhojentanssit järjestetään. Lukioissa ei ole lakon aikana kouluruokailua.

Turun ammatti-instituutin koulutalot ovat kiinni. Opettajat informoivat suoraan opiskelijoita etä-, lähi- tai itsenäisen opetuksen järjestämisestä. Koulutussopimuksilla olevat opiskelijat jatkavat normaalisti työelämässä tapahtuvaa oppimista. Vanhojentanssit järjestetään. TAIn osalta ruokapalvelut toimivat muissa paitsi Juhannuskukkulan ja Lemminkäisenkadun koulutaloissa.

Työväenopiston opettajat informoivat suoraan ryhmiään opetuksen toteutuksesta. Opetusta pyritään järjestämään sekä lähi- että etäopetuksena.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lakko vaikuttaa moniin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hidastamalla toimintaa ja asioiden käsittelyä.

Lakon tarkat vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Joitakin palveluja saatetaan joutua supistamaan lakon aikana. Tietoa lakon vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin päivitetään tälle sivulle. 

Asiakkaiden ryhmä- ja kerhokuljetukset mm. kuntouttaviin toimintoihin perutaan lakkopäiviltä, jos lakko toteutuu. Ennakkoon tilatut potilaskuljetukset pyritään hoitamaan. Lisäksi ikäihmisten rokotekuljetukset ajetaan suunnitelman mukaisesti.

Vammaispalveluiden osalta Koskikodin tilapäishoito ja päiväkeskus Kirjo suljetaan kokonaan. Muissa toimintakeskuksissa on supistettua toimintaa eli lakossa olevien ohjaajien ryhmät on peruttu.

Sosiaalityön alkupalvelujen puhelinpalveluaikaa on jouduttu lakon vuoksi supistamaan. Puhelinpalvelu on auki 3.–9.5.2022 klo 9–11.30.

Lakko vaikuttaa Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskusten toimintaan. Hyvinvointikeskusten neuvonnat palvelevat lakon aikana rajoitetusti, ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen neuvonta palvelee vain puhelimitse (varmimmin klo 12.00–13.00). Hyvinvointikeskusten kassatoiminnot ovat kiinni lakon aikana. Molemmissa hyvinvointikeskuksissa toteutetaan jo sovitut kulttuuritoiminnat, ja lähitoiminnan ulkoliikunta toteutetaan joko ohjattuna tai omatoimisesti asiakkaiden kesken. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen toiminnassa on pieniä muutoksia. Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa joudutaan perumaan joitakin toimintoja, ja peruutuksista otetaan asiakkaisiin henkilökohtaisesti yhteyttä. Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa uusia tilavarauksia ei vastaanoteta eikä tehdä ajalla 3.–9.5.2022 Timmi-varausjärjestelmän kautta. Olemassa olevat tilavaraukset pystytään pitämään.

Lakko ei koske kouluterveydenhuollon palveluja. Terveydenhoitajat, koululääkärit ja psykiatriset sairaanhoitajat ovat kouluilla läsnä normaalisti. Jos sinulle on varattuna aika, tulethan vastaanotolle. 

Lakko koskettaa myös Tyksin toimintaa Turussa. Lisätiedot: JHL:n lakon vaikutukset Tyksissä (vsshp.fi)

Vapaa-aika

Lakko sulkee vapaa-ajan toimipisteitä.

Liikuntapalveluiden asiakaspalvelu Kupittaalla on suljettu. 

Koulujen liikuntasalit, Kupittaan palloiluhalli, Varissuon jäähalli ja sen kuntosali, Impivaaran jää- ja jalkapallohalli sekä Liikuntakeskus Alfa ovat avoinna. 

Impivaaran uimahalli on avoinna 3.5.–4.5. klo 6–12, 5.5 klo 14–20 ja 6.5. klo 11–18 ja 9.5. klo 6–12. Uimahalli on suljettu viikonloppuna 7.5. ja 8.5. Pääsääntöisesti Turun kaupungin ohjattuja tunteja ei järjestetä uimalaitoksissa.  

Petreliuksen uimahalli on suljettu. Petreliuksen ja Paattisten kuntosalit ovat auki rannekkeella ja aluetalon vuokrattava allastila käytössä. 

Orkesteri toimii normaalisti.

Nuorisopalveluiden toiminnat ovat pääosin suljettuina tai toimivat supistetusti. Nuorisotilojen somekanavilla tiedotetaan, mikäli tila on avoinna. Digipoint-projekti toimii normaalisti.

Kaikki kirjaston toimipisteet ovat kiinni, eivätkä kirjastoautot kulje.

Lähikirjastojen omatoiminen käyttö ei ole mahdollista. E-aineistot ovat normaalisti käytettävissä.   

Matkailun palvelut saattavat toimia hieman supistetusti.

Turun museokeskuksen museoista Turun linna on avoinna 3.–8.5. ti–su klo 10–18 ja Brinkkalan galleria 4.–8.5. ke–su klo 10–18. Apteekkimuseo & Qwenselin talo, Biologinen museo, Kuralan Kylämäki ja WAM ovat suljettuna 3.–9.5.

Kaupunkiympäristö

Lakon ulkopuolella oleva henkilöstö esim. lupapalveluissa palvelee asiakkaita suorissa asiakaskontakteissa. Käyntiasiointi on kuitenkin lakon aikana rajoitettua.

Joitakin kaupunkiympäristön toimintoja, kuten eläintenhoitoala, on yhteistyössä liittojen kanssa rajattu lakon ulkopuolelle. Näillä aloilla toiminnot pyritään järjestämään normaalisti.

Joukkoliikenne

Linjojen 3, 30, 50, 51, 53, 54, 55A ja 58 vuoroja ei tämänhetkisen tiedon mukaan ajeta 3.–9.5.  Linjoja operoivan Turun Kaupunkiliikenne Oy:n kuljettajat osallistuvat kunta-alan lakkoon. Turun Kaupunkiliikenne ajaa myös linjoja 1, 55 ja 56, joita kuitenkin saadaan ajettua töihin tulevien kuljettajien voimin lähes normaalisti.  

Myöskään Turun koululaislinjoja 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ja 79 ei ajeta lakon aikana. Kaikki muut Fölin linjat kulkevat normaalisti. Turun Kaupunkiliikenteen osuus Fölin liikenteestä on noin 14 prosenttia.  

Suosittelemme käyttämään lakon aikana muita linjoja, jos mahdollista.

Tietoa päivitetään Fölin sivuille: föli.fi/lakko

Jätehuolto

Lakko sulkee Lounais-Suomen jätehuollon lajitteluasemia 3.–9.5. Lakon aikana pakkaavien jäteautojen ja muiden suurtuojien palvelut pystytään hoitamaan normaaliin tapaan ainoastaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa.

Asiasanat: