Viemäriverkoston ulkopuolella syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä päättäminen

ASIAAN LIITTYVÄÄ AINEISTOA

 

Selvityksiä:
Lieteselvitys 7.2.2018 (laatinut LCA Consulting)
Selvitys sako- ja umpikaivolietteestä Lounais-Suomessa (laatinut LCA Consulting)
Hajalietteiden ympäristö- ja vesistovaikutukset (laatinut Valonia)
Kunnan vastuulle kuuluva jätteenkuljetus Lounais-Suomessa (laatinut Turun kaupungin ympäristötoimiala)

 

Asiaan liittyviä opinnäytetöitä:
Katsaus lietehuoltoon Lounais-Suomessa
Haja-asutusalueiden jätevesilietteiden keräys

Asiaan liittyviä oikeuden päätöksiä:
KHO:n päätös 18.2.2016 TSJ
KHO:n päätös 18.2.206 Rouskis

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä viemäriverkoston ulkopuolella asumisessa syntyneiden sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskeva asia. Lietteiden kuljetusjärjestelmästä on mahdollista jättää mielipiteitä tai ottaa kantaa 4.6.2018 saakka.

Kannanotot ja lausunnot on toimitettava Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle kirjallisesti otsikoituna ”lausunto lietteenkuljetusjärjestelmästä” osoitteeseen

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
PL 355, 20101 Turku

tai jatehuoltolautakunta@turku.fi

Jätehuoltolautakunnan jäsenkunnille ja viranomaisille lausuntoaikaa on varattu 31.8.2018 saakka. 4.6.2018 mennessä jätehuoltolautakunnalle jätetyt kannanotot ovat myös jäsenkuntien ja viranomaisten käytössä lausuntoja varten.

Tälle sivulle on kerätty aineistoa, jossa käsitellään kunnan vastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta ja kuljetukseen liittyviä kysymyksiä Lounais-Suomessa.

Kunnat ja kaupungit, joiden sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä tullaan päättämään, ovat Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.