Linnanniemen kilpailuseminaari

Turun linnassa 22.1.2020 järjestetyn Linnanniemen kansainvälisen ideakilpailun seminaarin esitykset sekä yleisön esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset.

Esitykset

Kysymykset ja vastaukset

Onko alueelle tulossa raitiotie tai superbussi? Onko jompikumpi etusijalla?
Raitiotiestä tai korkean kapasiteetin bussijärjestelmästä ei ole vielä päätöstä, kumpikaan vaihtoehdoista ei ole ensisijainen. Kilpailuohjelman sivu 62.

Onko kanaalien rakentaminen alueelle mahdollista, halutaanko niitä?
Kanaalien rakentaminen on mahdollista perustelluista syistä ja jos niillä saavutetaan jotain lisäarvoa. Mutta kanaalien rakentaminen on kallista, joten kannattaa harkita ennen kuin niitä esittää.

Mitä tarkoittavat kilpailuohjelman sivun 79 kuvan ”limittäisalue ja terminaalirakennealueet”, mitä niille tulee?
Terminaalirakennealueelle (violetti) tulee yhteisterminaalin tarvitsemia satamarakenteita, kävelysiltoja terminaalista laivoihin ja satamapalvelualueita. Alue tulee olemaan sataman turva-aluetta (ISPS).
Limittäisalue (vaaleansininen) on yhteistyö- ja monitoimialuetta, alueelle sijoitetaan myös sataman matkustajaliikenteen tarvitsemat liikennealueet. Liikennealueesta on lisätty erillinen luonnoskartta sivustolle. Muuten sininen alue on vapaasti ideoitavissa. Sataman toive on, että siniselle alueelle tulee sijoittumaan toimintoja, jotka tukevat sataman toimintaa. Ohjelman sivu 78.

Käyttävätkö muut kuin Tallink & Silja ja Viking uutta yhteisterminaalia?
Tallink & Siljan ja Viking Linen laivojen satamassa oloajat ovat hyvin kiireisiä ja ruuhkaisia, tällöin terminaaliin ei mahdu muuta toimintaa. Laivat viipyvät satamassa kuitenkin vain muutamia tunteja aamulla ja illalla. Tilat ovat tyhjillään muina aikoina ja tällöin tiloja voi ajatella käytettävän joustavasti ja monipuolisesti muihin tarkoituksiin, mahdollisesti myös muiden alusten käyttöön, ei kuitenkaan satamassa pidempään viipyville turistilaivoille. Kilpailualueelle on mahdollista esittää turistialuslaituria, esim. Viking Linen terminaalissa on soveltuvia rakenteita (laiturit, ajorampit, kulkusiltoja).

Onko matkustajaterminaalin sijoituspaikka päätetty? Voisiko se olla länsipuolella?
Länsipuolella on muuta satamatoimintaa myös tulevaisuudessa, alue on varattu vain tähän tarkoitukseen (ISPS aluetta). Lisäksi laivojen sijoittaminen muualle on ongelmallista laivojen koon vuoksi. Matkustajasataman halutaan sijaitsevan kaupungin keskustassa, matkustajien halutaan olevan heti sisällä kaupungissa. Laivat saapuvat satamaan aikaisin aamulla ja matkustajia varten tarvitaan toimintoja ja palveluja heti aamulla.

Siirretäänkö koko junarata pois alueelta?
Kyllä, se on lähtökohta. Junarata tullaan siirtämään kulkemaan pohjoiskautta, on myös mahdollista, ettei junarataa tarvita, jos tilalle tulee raitiotie.

Onko alueella todennäköistä, että tulevat arkeologiset löydöt vaikuttavat suunnitteluun? Onko niistä karttaa?
Arkeologisia jäännöksiä on todennäköisesti linnan ympäristössä, niistä ei ole karttaa. Muualla ovat toki myös mahdollisia, mutta kilpailualue on kuitenkin pääosin täyttömaata, joten todennäköisyys on pieni.

Onko alueelle vireillä hotellihankkeita? Paljonko Turussa on hotelliyöpymisiä vuodessa?
Alueella ei tällä hetkellä ole vireillä tiedossa olevia hotellihankkeita, tarvetta kyllä on.
Turussa on yöpymisiä vuositasolla lähes 1,0 miljoonaa (sekä ulkomaiset ja kotimaiset yöpyjät), tavoitteena on, että yöpyvien turistien määrä kaksinkertaistuu tulevaisuudessa.
Lisää tilastotietoa linkistä: https://visitory.io/fi/turku/

Mikä on tulvariskin perusteella määritelty alin sallittu rakentamisen taso? Onko meriveden korkeus ongelma?
Alueen nykyinen maanpinnan korkeus on matala. Meriveden tulvimisen lisäksi sadevesien aiheuttamat tulvat aiheuttavat ongelmia. Kilpailuohjelman kartassa sivu 60, vihreät linjat ovat hulevesien päälinjoja, jotka tulevat säilymään. Alin sallittu korkeusasema on kaupungin rakennusmääräysten mukaan 2,65m, esitetty kartassa sivulla 59 sekä suunnitteluohjeissa sivulla 87.

Pitääkö kilpailuun rekisteröityä, jotta voi osallistua?
Kilpailu on avoin, ei rekisteröintiä. Tekijätiedot jätetään ehdotuksen jätön yhteydessä.

Kuinka suuri voi olla tekijäryhmän koko?
Tekijäryhmän koolla ei ole rajoituksia.

Mitä venesatamia on?
Aurajoessa heti kilpailualueen itäpuolella on kaupungin vierasvenesatama. Ruissalossa Ruissalon telakka-alueella on myös vierasvenelaitureita. Aurajoessa ja kilpailualueen läheisyydessä on paljon vuokrattavia venepaikkoja ja lähistöllä on myös pursiseurojen kotisatamia.

Miten Föri liikennöi talvella?
Föri liikennöi talvella niin kauan kuin jäätilanne sallii. Kun jäät ovat tarpeeksi kantavia, rakennetaan jään päälle kulkusilta kävelijöille.

Miten paljon melua nykyisellä Vikingin lastausalueella syntyy? Onko alueella muuta käyttöä?
Lähinnä liikenteen melua laivan lastausaikoina (pari tuntia illasta ja aamusta), erityisesti ajorampille ajo aiheuttaa melua, myös laivojen koneet aiheuttavat melua.
Alue on sataman turva-aluetta (ISPS), ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Mitä palveluita Telakkarannassa on?
Telakkarantaan on tulossa ravintola, muita palveluita ei erityisesti ole.

Onko suunnitteilla siltaa Hirvensalosta Linnanniemen alueelle?
Ei ole.

Missä on lähin uimaranta?
Ruissalossa, Kansanpuiston uimaranta. Telakkarannan kärjessä on Kaarle Knuutinpojan hiekkaranta, mutta se ei ole merkitty uimarannaksi. Ihmiset kuitenkin käyvät täällä uimassa.

Miten syvää on sataman edustalla? Miten usein satamaa ruopataan? Mihin ruoppausmassat sijoitetaan?
Meri on riittävän syvä laivoille (arviolta n. 10 metriä Viking Linen edustalla). Joki tuo maata, joten väylää joudutaan ruoppaamaan vuosittain ja suurempia ruoppauksia tehdään tarvittaessa. Ruoppausmassat läjitetään nykyisin maa-alueille.

Mikä on ruotsinlaivojen keskimääräinen matkustajamäärä?
Viking Line: matkustajamäärä vaihtelee sesongin ja laivan mukaan, 500-2500 / lähtö
Tallink & Silja: matkustajamäärä vaihtelee sesongin ja laivan mukaan, keskimäärin 1000, max 2000 matkustajaa
Tallink Silja Line toimitti pohjapiirustuksia Siljan terminaalirakennuksesta, piirustukset ovat ladattavissa kilpailusivustolla www.turku.fi/linnanniemi.

Markku Wilenius ja Timo Hintsanen aloittivat Linnanniemen kilpailuseminaarin esitykset.