Lukulähetit ovat Turun kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät palvelutaloissa ja vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille ja vammaisille.

”Saimme lopuksi vielä hyvät naurut, kun sanoin, että laitan kirjaan merkin, että tiedän, etten lue samoja juttuja ensi kerralla. Yksi rouvista tokaisi, ei haittaa, vaikka lukisit samoja, ei me kuitenkaan mitään muisteta! Ihana huumori oli sillä porukalla.”

Infotilaisuudet lukulähettinä toimimisesta kiinnostuneille pääkirjastossa

 • ma 21.1. klo 17–18.30
   
 • ke 20.2. klo 14.30–16
   
 • ke 20.3. klo 17–18.30
   
 • ma 29.4. klo 17–18.30

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katarina Kapiaiselle: katarina.kapiainen(a)turku.fi, 050 594 7235.

Kirjasto aloitti lukulähettitoiminnan vuonna 2016 ja infotilaisuuksien jälkeen ensimmäiset lukulähetit jalkautuivat palvelutaloihin, vanhainkoteihin ja hoitolaitoksiin.

Lukulähettinä toimiminen on helppo tapa auttaa vanhuksia ja vammaisia, jotka eivät itse pysty lukemaan. Elämä voi olla yksinäistä ja virikkeetöntä, vaikka ympärillä on ihmisiä. Lukulähetti tuo piristystä päivään ja kohtaamisen lukemisen ohessa. Lähetti voi olla tärkeä tuulahdus ulkomaailmasta ja hän tarjoaa uusia ajatuksia ja keskustelunaiheita. 

Lukulähetti voi itse valita, kuinka usein, mitä ja missä hän käy lukemassa. Kirjasto toivoo vapaaehtoisilta kuitenkin sitoutumista säännöllisiin käynteihin. Laitoksissa asuvat ikäihmiset ovat pääsääntöisesti aika huonokuntoisia. Useilla on muistiongelmia ja heidän päivä- ja viikkorytmiinsä sopivat parhaiten sellaiset palvelut, jotka ovat tuttuja, turvallisia ja säännöllisiä.  Satunnaisella kohtaamisella ei useinkaan saavuteta kontaktia eikä luottamusta. Aluksi epäilevä kuuntelija voi olla seuraavalla kerralla innokkaana ovella odottamassa.

Lukulähetit lukevat joko yhdelle vanhukselle tai pienelle ryhmälle. Osallistujien määrä mietitään jokaisen lähetin kanssa yhdessä. Lukukerta voi kestää puolesta tunnista tuntiin, johon sisältyy myös keskustelua. Tärkeintä ei ole lukea paljon, vaan olla läsnä ja kohdata lukemisen äärellä. Luettavana voi olla pieniä tarinoita, selkotekstiä, runoja tai vaikkapa päivän sanomalehti. Mukaan voi ottaa useitakin kirjoja tai lehtiä, joita voi lukea tilanteen ja toiveiden mukaan.

Järjestämme kirjastossa säännöllisesti lukulähetti-infoja niille, jotka harkitsevat lukulähetiksi ryhtymistä. Niissä kerromme yksityiskohtaisemmin toiminnasta; mitä se lähetiltä vaatii ja millaista on lukea laitoksessa. Kerromme myös lukulähettien kokemuksista ja annamme vinkkejä luettavasta materiaalista.

Olli Hirvonen toimii yhdyshenkilönä lukulähettien ja laitosten välillä. Hänen kanssaan lukulähetti voi sopia, missä paikassa käy lukemassa. Yhdyshenkilö huolehtii sekä laitosten että lukulähettien tarpeista ja hoitaa aloitustoimet, jonka jälkeen lukulähetti voi sopia jatkosta suoraan toiminnanohjaajan kanssa. Hän myös pitää kirjaa toimivista lukuläheteistä ja heidän toimintapaikoistaan niin, että lähettejä saadaan tasaisesti eri paikkoihin ja toisaalta lähetit löytävät paikan, joka sopii oman elämän rutiineihin.

Lukuläheteillä on omat Facebook-sivut, joilla vaihdamme kokemuksia onnistumisista sekä jaamme harmitukset. Tämä on sähköpostin lisäksi tärkeä viestintäkanava ja lähetit voivat myös toimia pareittain, jolloin paria voi etsiä ryhmästä.

Kokemuksia jaetaan paitsi Facebookissa, myös yhteisissä tapaamisissa kahvin, taidenäyttelyn tai vaikkapa pienen konsertin yhteydessä. Lukulähetit ovat kirjastolle tärkeitä yhteistyökumppaneita ja haluamme tavata aktiivisia lähettejä kasvotusten. Lukuläheteille tapaamiset tuovat vertaistukea ja vinkkejä toimintaan sekä virkistystä omaan arkeen.

 • Olli Hirvonen olli.hirvonen(a)turku.fi 040 192 5526
 • Katarina Kapiainen katarina.kapiainen(a)turku.fi 050 594 7235

 

https://www.turku.fi/uutinen/2016-09-29_lukulahetti-aidon-kohtaamisen-airut-0

http://hyvinvointi.ts.fi/kirjakulkuritar/lukulahetti-tuo-iloa-vanhusten-arkeen/